Helene Pollmeiers hörsel försämrades i snabb takt när hon började städa flygplan på Skavsta. Afa försäkring avslog anmälan om arbetsskada. Först med en bullermätning som bevis fick Helene Pollmeier skadan godkänd och 180 000 kronor i ersättning.

Helene Pollmeier jobbar som flygplansstädare för Sodexo på Skavsta flygplats och har gjort det sedan 2006. Sedan hon började där har hon fått tinnitus och kraftigt nedsatt hörsel.
– Jag började märka det 2009 men det var först 2010 som det blev riktigt illa. Jag fick en remiss till en öronläkare som sa att ”hade du varit 80 år hade jag förstått att det såg ut så här”, berättar Helene Pollmeier.
Hon kommer resten av livet att behöva använda hörapparat på båda öronen och enligt läkaren var risken stor att Helene skulle bli helt döv om hon inte fått hjälp.

Själv förstod hon att det var bullret från flygplansmotorerna som låg bakom problemen.
– Nu är jag noga med att skydda öronen på jobbet. Jag använder hörselkåpor och kliver inte ut på plattan förrän planen har stängt av motorn, säger hon.
Det har också hjälpt. Vid den senaste undersökningen hade det inte blivit någon ytterligare försämring av hörseln.

Buller- och vibrationsskador är de arbetssjukdomar Afa försäkring oftast godkänner. De förekommer mest i mansdominerade yrken och därmed är det framför allt män som får sina sjukdomar godkända.
Förslitningsskador i olika former, som är vanliga i kvinnodominerade yrken, är det dock inte lika lätt att bevisa och därmed inte lika lätt att få godkända. Det visar Kommunalarbetaren och Dagens arbetes granskning av arbetsskadeförsäkringen.

Det blir också tydligt i Helene Pollmeiers fall. I sin första ansökan till Afa försäkring fanns ingen bullermätning utan endast en beskrivning av jobbet och läkarens utlåtande. Den ansökan avslogs.
– Då kände jag mig ganska nedslagen. I min värld är det så att det inte är nån idé att överklaga. Jag hade nästan inget hopp om det. Men mitt regionala skyddsombud, Richard Fredriksson, drev på och sa att vi skulle fixa en bullermätning, säger Helene Pollmeier.
Det gjorde hela skillnaden. Skadan bedömdes som 10 procent medicinsk invaliditet och gav Helene 180 000 kronor i ersättning från trygghetsförsäkringen vid arbetsskada.

Helene Pollmeier har även fått besked att Försäkringskassan betraktar det som en arbetsskada. Det gör att hon kan få ersättning för hjälpmedel som hörapparat.
Trots avslaget i början är Helene Pollmeier nöjd med den hjälp hon har fått. Hennes arbetsgivare tog problemet på allvar redan från början, och även om hon själv kommer att få leva med tinnitus och hörapparater har hennes problem gjort att kollegerna är mer försiktiga.