När systemet med premiepension infördes på 1990-talet var målet att pensionärer generellt skulle få högre pension, 70 procent av slutlönen i stället för omkring 65 procent. Men så har det inte blivit. I dag ligger den totala genomsnittliga pensionen för LO-medlemmar på omkring 60 procent.

LO har därför som mål att detta ska höjas så att alla ska få minst 70 procent i pension.
– Om man arbetar hela livet och bär Sverige på sina axlar ska man ha en rimlig pension och inte behöva bidrag, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.
I dag är majoriteten av alla som jobbat i LO-yrken berättigade till bostadstillägg och ligger under eller strax över gränsen för garantipension.

En lösning för att höja pensionen är att höja pensionsåldern, men i dagsläget är snittet i LO-yrken 63,8 år. För Fastighets yrkesgrupper är snittet en månad lägre, 63,7 år.
För att få fler att jobba till 67 år skulle det krävas stora åtgärder.
– Det enklaste vore att skjuta upp uttaget av allmän pension. Därför föreslår vi att rätten till sjukersättning ska förlängas, säger LO:s utredare Renée Andersson.

Det håller även Fastighets tredje ordförande, Jari Visshed, med om.
– En av de viktigaste åtgärderna för våra medlemmar är att öka möjligheterna till sjukersättning. Förslaget att förlänga tiden så att man kan få sjukersättning mellan 65 och 67 års ålder är viktigt, men också att det ska bli lättare att få ersättning före 65. Försäkringskassan har stramat åt så att det blivit svårare att få ersättning, vilket gör att allt fler hamnar i att de är för friska för att få sjukersättning men för sjuka för att arbeta, och därför börjar ta ut sin pension, säger han och fortsätter:
– Mer måste också göras för att få ett bättre system för rehab och anpassat arbete, så att fler kan vara kvar i arbetslivet. Det betyder väldigt mycket för pensionen om man kan jobba de sista åren, fortsätter han.

Om fler ska kunna jobba längre krävs stora förändringar i arbetsmiljöarbetet. LO föreslår bland annat mer forskning och att Arbetsmiljöverket ska få större möjligheter att ge sanktioner till de arbetsgivare som inte lever upp till ansvaret för arbetsanpassning och rehabilitering.

Såväl moderate riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) är eniga om att det krävs flera olika åtgärder för att fler ska få högre pension, men de menar att den avgörande punkten är att se till att fler orkar jobba längre.
– Ett av de grundläggande problemen är att pensionsåldern inte har höjts mer när vi lever fler friska år. Men vi har stora klyftor och vet att många går i förtid på grund av hälsoskäl. Där behöver vi ta en reell diskussion om arbetsmiljön, framför allt när det gäller kvinnors arbetsmiljö i offentlig sektor, säger Annika Strandhäll.

LO föreslår också att hela systemet med premiepensionen ska avskaffas och att avgifterna till det allmänna pensionssystemet ska höjas och att man inför en ”gas” i pensionssystemet som höjer pensionerna när det uppstår överskott. Dessutom fortsätter LO att trycka på att de vill se heltid som norm eftersom det inom LO-förbunden finns många, framför allt kvinnor, som jobbar deltid. Det påverkar storleken på pensionen. Bland Fastighets yrkesgrupper är deltider framför allt vanligt bland kvinnliga städare, där 46 procent jobbar deltid.

Läs mer:
Vanligt att arbetare lämnar arbetslivet före 65