Afa försäkring kom till för 40 år sedan för att arbetstagare snabbt skulle få ersättning vid sjukdomar och olyckor som orsakats av arbetet. Men allt färre får del av ersättningen, särskilt när det handlar om arbetssjukdomar som ofta är svårbedömda, det visar den nya granskningen.

År 1990 godkändes 72 procent av de nästan 34 000 anmälda arbetssjukdomarna. Därefter har andelen sjunkit markant. År 2005 godkändes endast 16 procent av de 6 300 anmälningarna och av de arbetssjukdomar som anmäldes år 2014 har hittills endast tre procent, 291 ärenden, blivit godkända. Men handläggningstiderna är långa och Afa försäkring menar att siffran kommer att höjas.
En orsak är att det har blivit svårare att få arbetsskador godkända hos Försäkringskassan. Den generella principen är att om staten inte ersätter så gör inte arbetsgivarna det heller, oavsett om det är därifrån skadan kommer.

Michel Normark, analyschef på Afa, menar också att de läkare som ger råd om vilka fall av ryggont och andra förslitningsskador som tydligt orsakats av jobbet oftast menar att värken beror på annat.
– Det kan vara åldersrelaterade besvär, eller det kan bero på saker man har gjort hemma, eller på en medfödd missbildning eller något annat, säger han till Kommunalarbetaren och Dagens arbete.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets, känner igen bilden men reagerar över hur få arbetsskador som godkänns. Trots att det finns viss eftersläpning menar han att det behövs en förändring av systemet, framför allt gällande så kallad vållandeprövning vid arbetssjukdom. Det innebär att det är den som vill ha ersättning som måste bevisa att arbetsgivaren är vållande till skadan.
– Det är förändringar i lagstiftning och villkor som måste till. Vi har drivit länge att ta bort vållandeprövningen men just nu är den frågan död eftersom LO har valt att inte säga upp och omförhandla försäkringsavtalet med Svenskt Näringsliv, säger han.
Det innebär att frågan kan bli aktuell tidigast till nästa gång försäkringarna ska omförhandlas. Sedan 2013 är de skilda från övriga avtalsförhandlingarna.

Torbjörn Jonsson menar också att en stor del av problemet med att så få arbetssjukdomar godkänns är att få anmäls till att börja med.
– Dels finns en håglöshet och uppgivenhet bland medlemmarna, de tror inte att det går att ändra på situationen. Dels har vi få förtroendevalda som söker upp nya ärenden, även om de är duktiga på att driva fall som kommer till dem, säger han.

Samtidigt som färre arbetsskador godkänns visar granskningen att försäkringen har blivit allt billigare för arbetsgivarna. Högst var premien i mitten av 1990-talet. Då betalade de privata arbetsgivarna 1 procent av lönesumman till Afa. De senaste sex åren har premien legat på endast 0,01 procent.
Dessutom har Afa betalat tillbaka 40 miljarder kronor till arbetsgivarna under de senaste fem åren eftersom de inte får ha mer pengar på hög.

Detta är en arbetsskada

  • Arbetsskada är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet. Definitionerna finns i Socialförsäkringsbalken.
  • En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis genom buller, vibrationer, skadliga ämnen, tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar, psykiskt påfrestande arbetsförhållanden med mera.
  • Ett arbetsolycksfall är en händelse som är kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd.
  • För att en arbetsskada ska godkännas av Afa krävs att besvären har funnits i minst 180 dagar och att ”övervägande skäl” talar för att de kommer från jobbet. Det ska alltså vara mer sannolikt att besvären har orsakats av arbetet än att de inte har det.