LO:s försök att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män har inte lyckats. Inte ens när förbunden samordnat sig i avtalsrörelserna minskade löneskillnaderna mellan LO-män och LO-kvinnor, visar en ny rapport.

I LO-rapporten ”Vägen mot sammanbrottet” har arbetsmarknadsjournalisten Anna Danielsson Öberg granskat de fem avtalsrörelserna 2004-2013 utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Varje avtalsrörelse innehöll någon form av jämställdhetssatsning.
Rapporten visar att de kvinnodominerade förbunden fått något högre lönepåslag i procent räknat, sammanlagt 6-7 procent under perioden. Men det har ändå blivit lägre löneökningar i kronor räknat, eftersom kvinnornas utgångslöner är lägre. Dessutom har de mansdominerade facken fått ut mer i löneglidning i lokala förhandlingar. De kvinnodominerade fackförbunden, Kommunal, Handels och Hotell- och Restaurangfacket, har också fått betala sina löneökningar med försämrade villkor.
—Med tanke på detta är det lite märkligt att det vojnas så mycket i årets avtalsrörelse på krav från de kvinnodominerade förbunden som ligger lite högre än märket, sa rapportförfattaren Anna Danielsson Öberg när rapporten presenterades.

Hon efterlyste en tydligare granskning från Medlingsinstitutet av ingångna avtal, till exempel för att komma åt hur mycket det kostar i villkorsförsämringar för de kvinnodominerade förbunden att att ingå avtal.
–Jag tycker att Medlingsinstitutet, eller regeringen som sätter ramarna för institutets uppdrag, borde avkräva tydligare svar av parterna om avtalen de ingått.

Rapporten visar att LO-förbunden har en gemensam bild av att lönerna ska blir mer jämställda, men saknar en gemensam syn på hur det ska gå till och vad begreppet jämställda och rättvisa löner egentligen innebär. Den pekar också på framtida problem i lönebildningen med ökat antal sifferlösa avtal och statliga ingrepp, som höjda lärarlöner.
– Systematiska löneskillnader mellan män och kvinnor är oacceptabelt och är ett stort samhällsproblem. Samtidigt är det ett ansvar vi delar med arbetsgivare, och övriga fackliga organisationer, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.