Fastighets kräver att städarnas löner höjs med minst 800 kronor och att deras anställningstrygghet ska förbättras. De är några av förbundets avtalskrav på Serviceentreprenadavtalet.

Fastighets och Almega har växlat avtalsyrkanden med varandra.
– Städjobbet är ett låglöneyrke. Att höja städarnas löner är viktigt. Men våra krav handlar också om att slå vakt om deras anställningstrygghet. Därför vill vi begränsa arbetsgivarnas möjligheter att omreglera anställningar så att de anställda slipper till exempel se sin inkomst halveras över en natt när arbetsgivaren sänker deras arbetstid, säger Ewa Edström, avtalsansvarig på Fastighets.
Denna så kallade hyvling av anställningar förekommer vid arbetsbrist då arbetsgivare passar på att omreglera anställningsavtalen till lägre tjänstgöringsgrad.

Fastighets kräver också att minska avtalet timvikarier och visstidsanställningar. En tredjedel av dem som arbetar på städavtalen har någon form av allmän visstidsanställning.

Fastighets lönekrav följer det som förbunden inom 6F tidigare kommit överens om: minst 800 kronor per månad för heltid, eller lägst 3,2 procent. Timlönerna och avtalets ersättningar, till exempel för övertid, ska höjas med lika mycket. Det gäller även avtalets lägstalöner.
– Vi vill också begränsa arbetsgivarnas möjlighet till tjänster med delade turer. Det är ett arbetsmiljöproblem som leder till långa arbetsdagar, säger Ewa Edström.
Ytterligare ett krav är att införa regler för natt- och skiftarbete.
– Det finns inte i dagens kollektivavtal, men det förekommer en hel del nattarbete i städbranschen, säger Ewa Edström.

Andra avtalsyrkanden är

  • att få fram avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling.
  • att säkerställa de anställdas personliga integritet när ett företag vill införa kontroll- eller bevakningssystem, som till exempel elektroniskt in-och utpasseringssystem eller alkohol- och drogtester.

Serviceentreprenadavtalet går ut den 31 maj. Avtalet omfattar städare på entreprenadföretag. Fastighets och Almega ska fortsätta förhandlingen den 21 april.

Läs också Fastighets kräver nya regler i löneavtalet
”Inga garanterade löneökningar”
Fastighets kräver kompetensutveckling
6F-förbunden kräver minst 800 kronor