Städare är det vanligaste yrket bland arbetstagare födda utanför Sverige. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Drygt hälften av de 69 100 som under 2014 arbetade som städare är födda utanför Sverige. Statistiken visar också att nästan två av tre män och nästan varannan kvinna i städyrket är utrikes födda.
Det märks också i Fastighets som är det LO-förbund med störst andel medlemmar med utrikesbakgrund.
– Att vi har medlemmar från många kulturer är berikande då de har med sig erfarenheter och idéer. Det gäller att ta vara på det. Här kan vi i Fastighets dock bli bättre och vi jobbar också aktivt med frågan, säger Ewa Edström, ombudsman på Fastighets som ansvarar för städavtalen.

Språket spelar stor roll, menar Ewa Edström. Städare som inte lärt sig svenska tillräckligt bra har svårt att förstå sina kollektivavtal och vilka rättigheter och skyldigheter de har på jobbet.
– Det finns städare som utnyttjats av sina arbetsgivare på grund av språkproblem. Inom Fastighets finns dock förtroendevalda från många länder som kan hjälpa till och ofta prata samma språk som medlemmen, säger Ewa Edström.

Förbundet beslutade på sin senaste kongress att inventera språkkunskaperna bland förtroendevalda så att deras kunskaper kan tas tillvara på ett bättre sätt.
Fastighets har valt att inte översätta sina kollektivavtal, men förbundets webbplats kan översättas till flera språk med hjälp av Googles översättningstjänst.