På flera håll i landet har det i dag firats kollektivavtalets dag. I Stockholm talade Erika Haraldsson, förtroendevald i Fastighets, på Medborgarplatsen.

klar-Erika-pa-Medis-medErika Haraldsson pratade om de unga på arbetsmarknaden som drabbas av sänkta löner och otrygga anställningar.
– Vi unga fackligt aktiva är här och nu och är redo att ta fighten för kollektivavtalen. Men varför är det inte vi unga som får driva frågan, sa hon.
Erika vill att LO och LO-förbunden låter fler unga aktiva komma fram.

Kollektivavtalet är viktigt att fira, tycker Erika:
– Många har hört talas om kollektivavtal men alla vet inte vad det innebär. Och om man kan fira kanelbullens dag så kan man även fira kollektivavtalets dag.

Arrangörerna på Medborgarplatsen var, utöver Fastighets, Byggnads, Målarna, Elektrikerförbundet, Seko och Transport.
Sedan några år har den svenska modellen med kollektivavtal uppmärksammats av de fackliga organisationerna med en egen dag.

De övriga talarna var Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Johan Lindholm, Byggnads, Jonas Wallin, Elektrikerna, Mikael Johansson, Målarna, och Janne Rudén från Seko.

FAKTA: Vad är ett kollektivavtal?
Så här beskriver LO kollektivavtal: Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det gäller bland annat löner, arbetstider, ledigheter och semesterlön.
Kollektivavtalen reglerar arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. De anställda får trygghet och inflytande, arbetsgivarna får arbetsfred och branschanpassad flexibilitet.