Hallå Cecilia Samuelsson, förtroendevald i Fastighets, som nyligen kommit hem från UNI Europas konferens i Rom.

Cecilia-SamuelssonwebbDu var först på UNI Europas kvinnokonferens som en av representanterna för Fastighets. Vad tar du med dig från mötet?
– Det blev många intressanta diskussioner om rätten till heltid och föräldraledighet. I flera europeiska länder har kvinnorna bara rätt till några månaders betald ledighet. Det är inte lätt överhuvudtaget för kvinnor att få heltidsjobb i Europa.
– Jag blev mest imponerad av hur totalt överens vi är om målen. Att vi ska jobba för ett mer jämställt samhälle, där vi kvinnor kan kombinera arbetsliv med föräldraskap utan att vi stressar ihjäl oss.

Hårfrisörernas hälsa och säkerhet var en av punkterna på dagordningen. Är det en fråga som UNI Europa driver?
– UNI har försökt påverka EU så att kemikalier som kan ge astma och muskelsjukdomar ska förbjudas. Ännu har UNI dock inte fått gehör. Det är jätteviktigt att fackföreningar i Europa fortsätter att lobba för bättre arbetsmiljö för hårfrisörerna.

UNI Europa hade också en tredags regionkonferens med temat ”Förändra Europa tillsammans” med 753 representanter från 39 länder. Vad kom ni fram till?
– Vi diskuterade allt från flyktingkrisen till arbetsförhållandena i olika länder. Det fackliga arbetet i Europa går sakta framåt. En glädjande nyhet är att medlemsantalet för UNI:s medlemsförbund ökat något under det senaste året.
– Det är viktigt för oss i Fastighets att engagera oss i UNI eftersom EU kan påverka tilI exempel vår arbetsmiljölagstiftning.
Just nu är inget på gång, men förändringar kan gå fort.

UNI Europas fjärde regionkonferens hölls i Rom den 14-16 mars. Fastighets representerades, förutom Cecilia, av förbundsordförande Magnus Pettersson, andre förbundsordförande Yvonne Nygårds och ombudsman Torbjörn Jonsson. En ny styrelse valdes med bland annat Handels ordförande Susanna Gideonsson. Oliver Röthig fortsätter som generalsekreterare för UNI Europa.