Fastighets har i dag bytt avtalsyrkanden med Pacta, en arbetsgivarorganisation för kommunala bostadsbolag. Kraven följer samma linje som i övriga avtal men lyfter också fram att nivån på semesterdagstillägget ska höjas för unga.

Minst 800 kronor och höjning av samtliga ersättningar på 3,2 procent i ett ettårigt avtal. Dessutom behövs ett regelverk för införandet av kontroll och bevakningsstystem som gps, kameraövervakning och annat som kan påverka de anställdas personliga integritet.
Det kräver Fastighets i förhandlingarna med Pacta liksom i övriga avtal.

Utöver dessa yrkanden, som är gemensamma för 6F-förbunden, kräver Fastighets att nivån på semesterdagstillägget höjs till en procent för dem som är under 40 år. Det skulle vara på samma nivå som i Fastigos avtal.
– Den förmånen tappar man om man går över till arbetsgivare som går på Pactas avtal, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.
Arbetsgivarna å sin sida har inte presenterat några specifika yrkanden men vill ha ett avtal som är längre än ett år, mer individuell lönesättning utan angivna lönenivåer i avtalet.

Vid den förra avtalsrörelsen, år 2013, blev det konflikt mellan Fastighets och Pacta. Förbundet krävde ett avtal som låg i nivå med övriga avtal inom fastighetsbranschen medan Pacta ville teckna en uppgörelse under den nivån och utan individgaranti.
Finns det risk för konflikt även i år?
– Vi har precis bytt yrkanden så det är för tidigt att säga. Vi avvaktar också vad som händer på andra avtalsområden, säger Joakim Oscarsson.

Industrifacken brukar brukar sätta normen för löneökningarna, det så kallade ”märket”. Anders Ferbe, ordförande för IF Metall, sa i går på en presskonferens att det är ett historiskt läge för avtalsförhandlingarna inom industrin att inte ens ha något första förslag så här långt in i förhandlingarna. Han påpekade att risk för konflikt kommer närmare för varje dag som går.
Joakim Oscarsson menar att trögheten på industrisidan påverkar även Fastighets avtalsrörelse.
– Ingen vågar ta på sig ledartröjan utan alla avvaktar för att se vem som bryter isen först. Nu vet vi varken summor eller längder på avtalen, säger Joakim Oscarsson.

Industrifacken har också presenterat en rapport som visar att läget för industrin är bättre än för tre år sedan, tvärtemot vad arbetsgivarna säger. De menar att det alltså finns löneutrymme, även om de är för tidigt att växla upp löneökningstakten och står fast vid kravet på 2,8 procents lönehöjning.
Detta är också något som Fastighets lyfter fram i sin kampanj ”Lönesänkarna” som görs ihop med 6F-förbunden.
– Vi ser ju detta på våra områden också. Fastighetsbolagen ökar i värde och vi vill gärna ha del av vinsten eftersom det förväntas att vi ska hålla igen när det inte går bra, säger Joakim Oscarsson.

Lönekraven från 6F korthet:

  • Löneökningar med minst 800 kronor per månad och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.
  • Avtalens lägstalöner ska höjas med minst 800 kronor.
  • Samtliga ersättningar i avtalen, till exempel ersättning för obekväm arbetstid, höjs med 3,2 procent
  • Satsning på att minska löneklyftorna mellan män och kvinnor genom att kräva löneökningar i kronor i ställer för procent.
  • 6F kräver att avtalen ska vara på ett år.

Läs mer:
Städarna måste få tryggare jobb
Fastighets kräver nya regler i löneavtalet
”Inga garanterade löneökningar”
Fastighets kräver kompetensutveckling
6F-förbunden kräver minst 800 kronor