Fler väljer att gå med i a-kassan. Det gäller även Fastighets a-kassa som gick upp med drygt tre procent år 2015. Det gör också Fastighets a-kassa till en av dem som växte mest förra året.

Statistiken kommer från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, och visar att Fastighets a-kassa hade nästan 1 300 fler medlemmar i slutet av 2015 jämfört med året innan.

Färska siffror direkt från a-kassan visar att det skedde ett litet tapp i januari, men siffran är ändå högre än den var i januari 2014 och ser nu ut att vara på väg uppåt.
– Vi ser ju att det är en stigande trend och det är bra. Det är bra om så många som möjligt förstår vikten av att vara försäkrad om något händer, säger Fastighets a-kasseföreståndare Anne Eriksson.

Medlemmar kan antingen gå med i a-kassan i samband med inträdet till Fastighets eller ansluta sig direkt till a-kassan utan att vara med i facket. Ökningen kan därför hänga ihop med att Fastighets något ökat i medlemsantal, även om förbundet ökat procentuellt sett mindre än a-kassan.

Enligt IAF har det totala antalet medlemmar i alla a-kassor ökat sedan 2008, även om ett antal a-kassor backade förra året, till exempel Sekos och Pappers. Störst ökning förra året hade Hotell- och restauranganställdas a-kassa som förra året fick 11 procent fler medlemmar.

 

Dessa a-kassor ökade mest 2015:

  • Hotell- och restauranganställdas: +10,9 %
  • Alfakassan:  +7,4 %
  • 
Transportarbetarnas: +3, 4%
  • Fastighets: +3,2 %
  • Vision: +2%

Källa: IAF