Nu har Fastighets utsett sin del i förhandlingsdelegationen för Samhall. Höjd lön och bättre arbetsmiljö är några av de viktigaste kraven.

Fastighets har kollektivavtalet på Samhall tillsammans med Handels, Hotell- och restaurangfacket, Kommunal, IF Metall, Seko och GS. Varje förbund utser sina representanter till förhandlingsdelegationen.  Fastighets förbundsstyrelse har nyligen utsett sina fem. De är Annica Falck, Skövde , Renée Lok, Falun, Mohammad Kazam-Malaki, Helsingborg, Urban Forsberg , Umeå, och Eshagh ”Isak” Najmeddin, Stockholm.

Vad är avtalsrörelsens viktigaste fråga?

– Vi behöver ändra kollektivavtalet så att fler städare kan komma upp i högre löneklass, säger Mohammad Kazam-Malaki. Han arbetar i Helsingborg där Fastighets nyligen haft en tvist om städarnas löner.
– Jag hoppas också att vi också kan prata med Samhall om orsakerna till sjukskrivningarna på företaget. Jag vet inte om vi kan få någonting om det i kollektivavtalet men jag tycker att vi ska passa på att ta upp det också, säger Mohammad Kazam-Malaki.

För Eshagh ”Isak” Najmeddin är det tredje gången som han är med i förhandlingsdelegationen.
– Jag tror att det blir tuffare nu för att Samhall har så mycket fokus på att spara pengar. Men för mig är det viktigt att Fastighets och de övriga 6 F:s lönekrav på 800 kronor även ska gälla för oss. Vi måste också göra något åt arbetsmiljön på företaget som inte är hållbart och få upp lönerna för utvecklingsanställda som gör samma jobb som vi andra men för en mycket lägre lön, säger han.

Urban Forsberg är inte heller nybörjare i förhandlingsdelegationen. Han har under de två tidigare avtalsrörelserna representerat Kommunal. Han är mer optimistisk än Isak Najmeddin:
– Senast kunde inte alla sju förbund hålla ihop vilket är orsaken till att det inte blev ett bra avtal. Den här gången tror jag vi kan vara enade. Det allra viktigaste är att få så mycket som möjligt på grundlönen då det kommer alla anställda till godo. Men vi ska också jobba för att få upp lönetilläggen och se till att fler får rätt till ett mångkunnighetstillägg. Den nuvarande beskrivningen om tillägget för arbetsuppgifter har lett till många tolkningar så den behöver förtydligas, säger Urban Forsberg.

Förhandlingsdelegationen med representanter för samtliga sju förbund kommer att träffas i mitten av april för att ta ställning till de avtalskrav som avtalskonferenserna runt om i landet enats om. Förbunden kommer att lämna över de gemensamma avtalsyrkandena till Almega Samhallförbundet i juni. Kollektivavtalet gäller till den 30 september.