Konflikten har pågått mellan fastighetsskötaren och arbetsgivaren under många år.
– Hon har drabbats av trakasserier av arbetsgivaren. Och när hon har ifrågasatt diskriminerande lönesättning så har arbetsgivaren placerat henne på väldigt tunga arbetsuppgifter som har lett till att hon har fått en arbetsskada, säger Fastighets ombudsman Ewa Edström.

Arbetsuppgifterna handlade bland annat om att använda tunga redskap i utemiljön under hela arbetsdagar i flera veckors tid, trots att kvinnan klagade på värk.
För drygt tio år sedan blev hon sjukskriven första gången och sedan år 2009 har hon varit helt sjukskriven på grund av arbetsskada.
– Det är arbetsgivaren som har orsakat hennes arbetsskada, den är godkänd och dokumenterad av läkare, säger Ewa Edström.

Hösten 2014 valde arbetsgivaren att säga upp henne på grund av hälsoskäl och det är en av anledningarna till att Fastighets nu tar frågan till domstol.
– Vi menar att hon inte är färdigrehabiliterad, säger Ewa Edström.

Kvinnan har tillfällig skadelivränta fram till i höst. Att livräntan är tidsbegränsad innebär att Försäkringskassan bedömer att hon skulle kunna börja jobba igen.
– Dessutom har Växjö kommun en policy som säger att man ska utreda omplacering i hela kommunen. Det har man inte heller gjort i det här fallet, säger Ewa Edström.

Stämningen är inlämnad till Arbetsdomstolen men det finns ännu ingen information om hur domstolen går vidare med frågan.
Fastighets yrkar på ett allmänt skadestånd på 300 000 kronor till fastighetsskötaren.