Avtalsrörelsen går trögt för Fastighets. Arbetsgivarna i näringslivet väntar på att avtalet inom industrin ska blir klart.

Arbetsgivarna inom industrin lämnade sitt bud i går. De vill ha ett tvåårigt avtal med löneökningar på totalt 3,3 procent. Det innebär löneökningar på 1,75 procent per år och en ökad avsättning till deltidspension på 0,1 procent per år.
De fem fackliga organisationerna inom industrin har i dag sagt nej till arbetsgivarnas förslag. I ett gemensamt pressmeddelande skriver förbunden att de ”med skärpa avvisar de låga löneökningsnivåerna.”  Förbunden har tidigare krävt ett ettårsavtal och löneökningar på 2,8 procent. Målet är att parterna ska komma överens om ett nytt avtal före månadsskiftet.

Den pågående förhandlingen på industrisidan har gjort att arbetsgivarna i övriga näringslivet är avvaktande. Bakgrunden är att industrin sedan 1990-talet setts som lönenormerande.
– Arbetsgivarsidan väntar på ”märket”, därför går det trögt i alla våra förhandlingar. Vi har inte ens kommit till stadiet byteshandel om avtalens allmänna villkor, säger Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets.

Fem av Fastighets kollektivavtal kommer att gå ut vid månadsskiftet. Den här veckan fortsätter förhandlingarna med Fastigo om avtalet för fastighetsarbete och med Almega om specialservice. Nästa vecka är förhandlingar bokade med Pacta och Almega Fastighetsarbetsgivarna.  Förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Idea om fastighetsarbete har ännu inte kommit i gång.