Efter flera års kritik har Arbetsmiljöverket tagit fram en ny föreskrift om organisatorisk arbetsmiljö. I morgon börjar den gälla. Nu arbetar flera företag med att föra in reglerna i det vanliga arbetsmiljöarbetet, till exempel fastighetsbolaget Olov Lindgren AB.

I morgon, den 31 mars, börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskriften behandlar allt ifrån ohälsosam arbetsbelastning och arbetstider till organisation och kränkande särbehandling.

Men det räcker inte med att ta fram en ny föreskrift, innehållet i den måste också nå ut till arbetsgivarna.
För att sprida information och sätta fokus på frågan har Arbetsmiljöverket bland annat skickat brev till arbetsgivare och gjort en kampanjfilm.

Dessutom har flera utbildningsanordnare, däribland arbetsmiljöorganisationen Prevent, anordnat särskilda utbildningar om föreskriften.
Fastighetsbolaget Olov Lindgren i Stockholm är ett av företagen som har tagit Prevent till hjälp.
– Jag tycker vi gör ett gott försök att klara av de nya föreskrifterna, säger Anders Dahlquist, fastighetschef på Olov Lindgren AB.
De har utbildat chefer, arbetsledare och skyddsombud och tanken är att de tillsammans ska ta fram ett förslag på arbetssätt utifrån den nya föreskriften. Förslaget ska behandlas av skyddskommittén och beslutas av ledningsgruppen innan det blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att få in de nya reglerna i det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet är målet för alla arbetsplatser så att organisatoriska risker bedöms på samma sätt som fysiska. Men Johan Mellnäs, projektledare på Prevent, menar att detta inte behöver innebära att alla företag ska börja från noll och ta fram ett helt nya arbetssätt.
– Utgå från det du redan har, identifiera dina verktyg. Har vi en medarbetarundersökning på vår arbetsplats? Ja. Men tar vi upp kränkningar? Nej. Då måste du hitta ett verktyg och lägga till det till de övriga. De flesta företag gör något redan i dag, bygg vidare på det, säger han i ett pressmeddelande.

För att underlätta ytterligare håller LO:s arbetsmiljöutskott, med representanter från alla LO-förbunden, på att ta fram en egen vägledning.
– Arbetsmiljöverket har tagit fram vägledning men den riktar sig framför allt till arbetsgivare. Men det behövs en vägledning för skyddsombud också, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig på Fastighets.
Han är förbundets representant i LO-utskottet och förklarar att även om det är arbetsgivarna som har ansvaret för arbetsmiljön är att det är fackförbunden och skyddsombuden som ska kontrollera att arbetsgivarna följer reglerna.

Den fackliga vägledningen är dock inte klar ännu, utan beräknas bli klar under april.
– Det viktiga är inte att vänta på att göra kontroller från första dagen. Det viktiga är att få in ett annat sätt att tänka och få in det i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Torbjörn Jonsson.