LO:s ledning och Svenskt Näringsliv tycker att alla förbund ska hålla sig till märket på 2,2 procent eller 590 kronor. Facken i 6F, där Fastighets ingår, välkomnar uppgörelsen.

Det är ovanligt att LO och Svenskt Näringsliv träffar en överenskommelse om en gemensam syn på märket för löneutrymmet i en avtalsrörelse. När LO-samordningen sprack uttalade sig flera LO-förbund, till exempel Fastighets, att de inte längre ser industriavtalet som det som styr övriga arbetsmarknaden.
– Flera förbund meddelade innan jul att de vill ha lönebildning över märket. Det tycker vi i LO:s ledning är väldigt oroväckande. Därför finns två skäl till överenskommelsen. Dels att värna om märket och konkurrenskraften som gjort att svensk export går så bra. Dels att de mest lågavlönade kan få något snabbare löneökningar än de andra. I överenskommelsen förbehåller vi på LO oss rätten att stötta Kommunal som kräver högre löner för undersköterskor, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på presskonferensen.

LO:s ledning och Svenskt Näringsliv slöt överenskommelsen efter att Handels blev klar med sitt avtal för butiker och lager i går kväll. Det ettåriga avtalet har ett löneutrymme på 590 kronor, eller i procent räknat 2,2 procent. 2,2 procent är den nivå som industrins parter enades om förra veckan.

LO:s styrelse kommer under eftermiddagen att diskutera uppgörelsen med Svenskt Näringsliv, men Kommunal och 6F har meddelat sitt stöd.
– Uppgörelsen möjliggör tre viktiga saker; en satsning på felavlönade kvinnor, en låglönesatsning samt en reallöneutveckling, skriver ordföranden för 6F-förbunden i ett gemensamt uttalande.
6F menar dock att löneutrymmet borde ha hamnat runt 3 procent. 6F:s gemensamma lönekrav är minst 3,2 procent eller minst 800 kronor.

Vad innebär uppgörelsen för Fastighets?
– Vi fortsätter med våra förhandlingar. Utgångspunkten är våra tidigare ställda krav på löner och allmänna villkor. Förhandlingarna får sedan visa var vi landar, svarar förbundsordförande Magnus Pettersson.
– Uppgörelsen är också ett riktmärke för Medlingsinstitutet om vi skulle hamna i ett läge då medling behövs.

6F välkomnar uppgörelsen. Varför är den bra?
– Den visar att LO tar sitt ansvar. Vi och övriga 6F ville med LO-samordningen komma överens om märket i både kronor och procent. Nu finns det ett sådant, säger Magnus Pettersson.

Fotnot: 6F består av Fastighets, Seko, Byggnads, Målarna och Elektrikerna.