Svenska Dagbladet skriver  att arbetsstyrkan minskats radikalt sedan mitten av 1990-talet. Antalet anställda inom kärnverksamheten har minskat från 27 506 1995 till 18 528 under fjolåret. Företaget har fått minskad merkostnadsersättning från staten, behovet av självfinansiering har ökat och 2006 infördes strikta lönsamhetskrav.
Effekten har enligt Riksförbundet för personer med utvecklingsstörning blivit att det blivit svårare för den gruppen att få jobb på Samhall.
– Det har visat sig att Samhall inte vill ha svårplacerade personer. Samhall sorterar bort de svagare till en osäker tillvaro där de i bästa fall hamnar på kommunens dagverksamhet, säger förbundsordförande Thomas Jansson till Svd.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) säger till tidningen att hon tar kritiken på allvar och vill se en översyn av Samhall.

Samhalls vd Monica Lingegård säger i en kommentar till Fastighetsfolket att bakgrunden till att antalet anställda minskat är besparingarna som inleddes 1995, under 90-talskrisen.
– Vi har inte sagt upp någon, så fungerar det inte på Samhall. Men när personer gått i pension, till utbildning eller andra jobb har de neddragna timvolymerna gjort att det blivit färre lediga platser.

Vad är din kommentar till att arbetsmarknadsministern vill ha en översyn?
– Det är lite oklart vad översynen syftar till, men vi har inga problem med att bli granskade, säger Monica Lingegård.

Är det för friska personer som anvisas till er av Arbetsförmedlingen?
– Att ställa grupper mot varandra är problematiskt. Vi har i uppdrag att jobba med personer med funktionshinder som har en arbetsförmåga och står långt ifrån arbetsmarknaden.  När vi till exempel tog in utvecklingsanställda som varit utförsäkrade hade många varit borta från arbetsmarknaden i tio års tid. Så min bild är att de som kommer hit står långt från arbetsmarknaden.

Annica Falck är en av Fastighets representanter i Samhalls företagsråd.
– Att antalet funktionshindrade minskat är inget som vi pratat om i företagsrådet. Men magkänslan säger att företaget tar in personer som är så friska som möjligt. Många med mig brukar säga att man inte ska ha för stora funktionshinder för att komma in på Samhall, säger Annica Falck.

Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, välkomnar att Ylva Johansson vill tillsätta en utredning.
– Jag håller med kritiken från Thomas Jansson. Också vi har under en lägre tid sett att svårplacerade personer har svårt att få plats på Samhall. Våra förtroendevalda vittnar om att Samhall ställer höga krav på individer att utföra uppdrag. Det har lett till ökad stress. Man måste ha rätt så stor arbetsförmåga för att vara på Samhall. Men Samhall har ett komplext uppdrag och det finns även arbetsplatser som fungerar som det är tänkt, säger Joakim Oscarsson.