Ettårigt avtal och 800 kronor. Dessutom tillägg för yrkeserfarenhet. Det är vad Fastighets kräver i avtalet med Arbetsgivaralliansen för Ideella och idéburna organisationer.

Avtalsrörelsen är i full gång. I slutet av förra veckan blev det första av Fastighets 18 avtal klart medan förhandlingarna knappt börjat i andra.
Avtalet med Arbetsgivaralliansen för Ideella och idéburna organisationer är ett av de mindre och där har förbundet nyligen bytt avtalsyrkanden med arbetsgivarna.

Liksom i de övriga avtalen har Fastighets här krävt 3,2 procent eller 800 kronor i löneökning, utifrån kraven som är gemensamma med övriga förbund inom 6F.
Men i det här avtalet har Fastighets också krävt en skrivning om nationaldagen och att den som jobbat minst fyra år i yrket ska få branschvanetillägg.

Arbetsgivaren vill ha mer individuell lönebildning och yrkar därför på att ta bort individgarantin. I avtalet med Almega Fastighetsarbetsgivarna blev slutresultatet att hälften av löneökningen skulle ingå i individgarantin medan resten skulle gå till en lönepott som fördelas olika efter lokal förhandling med facket.

Till skillnad från Fastighets, som vill begränsa allmän visstid, vill arbetsgivarna ha möjlighet att förlänga allmän visstidsanställning under förutsättning att den finansieras med externa medel och gäller ett särskilt tidsbegränsat projekt.
Dessutom vill de ha ett avtal som är längre än ett år.

Läs mer:
Första avtalet klart för Fastighets
Ja till 590 kronor som riktmärke
6F-förbunden kräver minst 800 kronor