Fastighets nya avtal med arbetsgivarorganisationen Fastigo ger 590 kronors löneutrymme och höjning av lägstalönerna med samma summa. Dessutom blir det större möjlighet att påverka lönerna lokalt.
Uppdaterad version.

Fastighets har förhandlat fram ett nytt avtal med Fastigo, det är förbundets största avtal på fastighetsområdet. Liksom i avtalet med Almega fastighetsarbetsgivarna blir det ett ettårsavtal med en lönepott på 590 kronor för de anställda i kommunala och kooperativa bostadsföretag, samt anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel.

Även i det här avtalet blir halva summan en garanterad löneökning medan den andra halvan går till en pott och fördelas vid lokal förhandling.
–  Vi är mycket nöjda. Det har varit sedvanliga fackliga förhandlingar där vi har fortsatt att stärka den överenskommelse som finns, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig för Fastighets.

Alla ersättningar, till exempel för övertidsarbete och beredskap, kommer att höjas med 2,2 procent. På samtliga punkter följer avtalet alltså rekommendationen mellan LO och Svensk Näringsliv.
– Det här är det andra avtalet som tecknats inom 6F-samordningen. Jag är mycket tillfreds med att vi återigen har en uppgörelse i enlighet med LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation om 590 kronor. Den visar att 6F står bakom låglönesatsningen om 590 kronor som gjordes i rekommendationen. Vi fortsätter att förhandla på andra avtal med det som ett bra riktmärke för kommande avtal, säger Fastighets tredje ordförande Jari Visshed.

Att lägstalönerna höjs tycker Camilla Claesson, som också varit med i Fastighets förhandlingsdelegation, är den viktigaste delen i avtalet.
– Det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla lägstalönerna, det är inte en fråga för politiker, så det känns väldigt bra. Det känns som att det var bra förhandlingar överlag, men i ett ettårsavtal är det svårt att få igenom flera större förändringar, säger hon.

Trots det lyckades Fastighets få igenom några ytterligare krav. Nu finns till exempel en skrivning om att rikstäckande företag ska ha olika lönefördelningsområden på olika orter. Dessutom kommer det att tillsättas en arbetsgrupp som ska se över hur löneprocessen ska gå till.
– På det här sättet försöker vi stärka de lokala parternas möjlighet att påverka lönesättningen, säger Joakim Oscarsson.

Utifrån 6F:s gemensamma yrkanden fick Fastighets också igenom att arbetsgivaren måste förhandla inför införandet av alkohol- och drogtester. Det blev däremot inte någon skrivning om att höja lönerna för de som arbetat ett år med minst 580 kronor över lägsta lönen i lönegruppen.

Det nya avtalet rör omkring 10 000 anställda.
– Jag är väldigt glad att vi träffat ett avtal som ligger i linje med industrins märke. Det har varit konstruktiva diskussioner, säger Mona Finnström, vd för arbetsgivarorganisationen Fastigo.
Hon lyfter fram att företagen nu kan förhandla direkt med en anställd om det saknas fackklubb.
– Det innebär att löneprocessen kommer att gå fortare. Våra medlemsföretag är så mogna att de klarar detta, säger Mona Finnström.

Arbetsgivarnas krav handlade bland annat om att ta bort arbetstidsramen som säger att det är tillåtet att jobba från klockan 06.00 till klockan 17.00 samt införa årsarbetstid, vilket skulle innebära mer arbete under högsäsong och mindre arbete under lågsäsong. Dessa krav har inte gått igenom.
– Det stämmer, men det har blivit ökade möjligheter att förhandla lokalt om tillfälliga förändringar av arbetstiden, säger Mona Finnström.

Läs mer:
Första avtalet klart för Fastighets
Ja till 590 kronor som riktmärke
6F-förbunden kräver minst 800 kronor
Fastighets kräver nya regler i löneavtalet