Specialstädare och sanerare får 590 kronor i löneökning. Och ersättningar höjs med 2,2 procent. Det är resultatet när Fastighets träffat nytt ettårigt avtal med Almega Tjänsteförbunden.
Uppdaterad version.

Specialserviceavtalet rör anställda som arbetar med specialstädning och sanering som kräver särskilda fackkunskaper. Lönedelen i det nya avtalet innebär en höjning med 590 kronor i månaden, varav hälften är en garanterad höjning för alla.
Lägstalönen höjs med 590 kronor och ersättningar, för till exempel övertid, höjs med 2,2 procent.

Det här följer till stor del avtalet som Fastighets tidigare gjort med Almega Fastighetsarbetsgivarna för fastighetsarbetare i privata företag och entreprenadföretag.
– Ännu ett viktigt avtal i årets avtalsrörelse är i hamn. Vi har återigen en uppgörelse i enlighet med LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation om 590 kronor, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande.

När det gäller ändringar i villkoren innebär det nya avtalet bland annat att det blivit stopp för säsongsanställningar.
– Det begränsar möjligheten föra arbetsgivaren att stapla anställningar på varandra. Det har varit viktigt för oss, säger Ewa Edström, avtalsansvarig på Fastighets.
Möjligheten att återföra övertid har begränsats till 100 timmar och utifrån det gemensamma 6F-kravet är det nu också krav på arbetsgivaren att förhandla innan införande av alkohol- och drogtester.

Förhandlingarna har också lett till villkorsändringar som varit krav från arbetsgivarens sida. Tiden för provanställning förlängts från sex till nio månader. Men arbetsgivaren måste först ta en diskussion med den enskilda personen.
– Det var väldigt viktigt för arbetsgivarparten men vi bedömer att det inte är särskilt förekommande att använda provanställningar som ett sätt att komma in i branschen, säger Ewa Edström.

Nivåerna för traktamente har också förändrats. Det finns inte längre något 5-timmarstraktamente utan bara för 10 timmar. Själva ersättningen kommer däremot höjas med 3,2 procent.
Dessutom är det inte längre något krav att arbetsgivaren går efter turordningslistan vid anställningar som är kortare än tio arbetsdagar.

Marcus Lindström är branschansvarig för Almega serviceföretagen. Han är nöjd med avtalet, trots att det inte blev frysta lägstalöner vilket de hade som ursprungskrav.
– Vi är nöjda med att vi har träffat ett avtal som ligger i nivå med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden, även om vi naturligtvis tycker att 590 kronor är väl dyrt. Vi har tillsammans med Fastighets enats om mer flexibla regler för schemaläggning och enklare regler vid korta anställningar vilket kommer gynna branschen, säger han.

Tommy Åsander är sanerare på företaget Corvara industri- och skadeservice i Borlänge.
– Att hälften av löneutrymmet är individgaranti är bra, men tyvärr är löneutrymmet lägre i år än förra året då det var 610 kronor, säger han.
Att traktamentet vid arbetsresor kortare än tio timmar tas bort i avtalet gillar han inte alls eftersom han och kollegorna mest jobbar i grannkommunerna.
– I det gamla avtalet fick man 64 kronor i traktamente då vi reste till ett jobb som tog mer än fem timmar. Det har vi tyckt är för lite för att det inte räcker till en lunch ens. Men det är ännu sämre att vi inte ska få någonting alls nu när det traktamentet tas bort, säger Tommy Åsander.