Fastighets och Sodexo har fortsatt skilda uppfattningar om företaget bryter mot föreningsrätten med sin fråga om facktillhörighet. Nästa steg är en central förhandling.

En gruppledare på Sodexo i Stockholm har på uppdrag av en arbetsledare skickat sms till städare på en arbetsplats för att ta reda på om de är medlemmar i facket.
Fastighets ombudsman Nicklas Nilsson i region Ost har nyligen haft en förstärkt lokal förhandling med Sodexo.
– Det är ett kraftfullt angrepp mot hela den svenska modellen. Sodexo förbereder sig för strejkbryteri eftersom företaget tänker fortsätta med städning på arbetsplatsen om Fastighets vid en eventuell konflikt ska ta ut arbetsplatsen i strejk. Det är inte tillåtet att fråga anställda om de är med i facket när arbetsgivaren tänker använda uppgifterna på det här sättet. Det är ett brott mot föreningsfriheten, säger Nicklas Nilsson, ombudsman i Fastighets region Ost.
Nu kommer Fastighets att begära en central förhandling.

Sodexo vill avvakta med att kommentera med hänvisning till att förhandlingen ännu inte är formellt avslutad.  När Fastighetsklubben i början av april förhandlade med företaget sa Helene Loftby, HR-chef på Sodexo, till Fastighetsfolket att företaget vill kunna planera om det skulle bli strejk på den här arbetsplatsen, en kund inom läkemedelsbranschen med särskild hög renhetsklassning.

Läs också Fick sms med fråga om facktillhörighet