Fastighets internationella projekt i Peru kan inom kort komma att uppnå ett av sina delmål att bilda ett branschfack. Det finns dock mycket kvar att göra för att få i gång företagsfack för städare.

Ombudsman Torbjörn Jonsson och Ysabel Nilsson Saavedra, som är förtroendevald, besökte Lima i slutet av februari för att på plats se hur projektet att stötta organisering av städare och väktare går.
– Flera företagsfack för väktare fortsätter att öka i medlemsantal. De har täta kontakter med varandra och hoppas kunna bilda ett gemensamt fackförbund under året. Det är en framgång, säger Torbjörn Jonsson.

Målet att bilda ett yrkesförbund för städare ser dock ut
att vara längre bort. UNI America, som Fastighets samarbetar med, fortsätter att söka kontakter med anställda på städbolag som vill bilda fackliga organisationer på företag. Först efter det kan det bli aktuellt med ett yrkesförbund.

Torbjörn Jonsson är dock bekymrad för hur det ska gå med projektet eftersom Orhan Akman, UNI:s anställda på plats som varit spindeln i nätet, nyligen blivit nekat förlängt uppehållstillstånd i landet för att han deltagit i demonstrationer och ”stört den allmänna ordningen”.

Läs också Fastighets i protest mot utvisning och Fastighets talar till städarna i Peru