Sju av tio kommunpolitiker listar lärlingsplatser som en av de tre viktigaste arbetsmarknadsåtgärderna för att fler ska få jobb. Det visar en enkätundersökning från arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Fastighetsbranschen är i stort behov av folk, framför allt på grund av att många är på väg att gå i pension. Enligt Fastigo kommer det att behöva rekryteras 11 000 personer under de närmaste tio åren.
Nu har de ställt frågan till drygt 4 000 kommunpolitiker om vilka arbetsmarknadsåtgärder som de tror är viktigast för att öka sysselsättningen i sin kommun.

Sju av tio, 72 procent, hade med lärlingsplatser som en av de viktigaste. Var fjärde tillfrågad politiker rankade lärlingsplatserna som den allra viktigaste åtgärden.
– Vi måste vara öppna för fler sätt att skapa arbeten och utveckla lärlingssystemet inom fler branscher. Resultaten i vår undersökning visar att lokalpolitiker och regeringen inte har samma uppfattning om vilka metoder som är mest effektiva, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Enligt Skolverket har det beviljats bidrag för närmare 1 700 lärlingsplatser för 2016 och flera av dessa platser gäller utbildningar i fastighetsbranschen.

Validering av kunskap och av utländska betyg är en annan viktig åtgärd enligt de tillfrågade politikerna, 61 procent har med det som en av de tre viktigaste åtgärderna.Politikerna har också svarat att matchning mellan utbildning och efterfrågan på kompetens, samt samarbete mellan arbetsförmedling, kommun och näringsliv, är viktigt när det gäller att få fler unga i jobb.