För mindre än en månad sedan omkom en ISS-medarbetare efter att ha blivit påkörd av en hjullastare på Stora Enso i Fors. Olycksutredningar pågår och i dag hedras minnet av henne och alla andra som dött på jobbet under det senaste året.

I dag, den 28 april, är det Workers Memorial day, den internationella minnesdagen för dem som har förolyckats på sitt arbete.
Runt om i världen arrangeras minnesstunder och evenemang för att hedra dem som gått bort. I Sverige anordnar till exempel LO-distriktet i Stockholms län en konferens, där de i år fokuserar på skyddsombudens utsatthet och rättigheter i sin roll på arbetsplatsen.

Klockan 9 hålls också en tyst minut för dem som omkommit i arbetslivet under det senaste året, däribland den kvinna som blev påkörd av en hjullastare på Stora Ensos kartongfabrik i Fors, utanför Avesta, i början av april.

Där har personalen och säkerheten varit i fokus sedan den tragiska olyckan inträffade.
– Alla som jobbar här har blivit väldigt väl omhändertagna av kommunens krisgrupp, av företaget och av företagshälsovården. Och alla som har velat har kunnat få egen tid att prata med Previa, berättar Solveig Bengter, huvudskyddsombud för ISS på Stora Enso.

Två förundersökningar har inletts, en om vållande till annans död och en om arbetsmiljöbrott.
Dessutom har olyckan anmälts till Arbetsmiljöverket som har förbjudit Stora Enso att köra hjullastare på en viss del av området där det inte finns fastställda trafikregler. Det finns också krav på att alla gångstråk måste vara tydligt markerade. Om förbudet inte hålls riskerar Stora Enso ett vite på 100 000 kronor.

Både Stora Enso och ISS har också dragit igång egna interna olycksutredningar och Tommy Nygårds, fackligt ombud och arbetsmiljöansvarig i Fastighets region Nord, har blivit inbjuden att delta i ISS utredning.
– Det är bra att de gör en internutredning och vi bistår gärna om vi kan, säger han.

Svåra olyckor är ovanliga för Fastighets och enligt Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman, är detta den första dödsolyckan på något av Fastighets avtalsområden på många år. På ISS känner man inte till att det har inträffat någon arbetsplatsolycka med dödlig utgång för någon anställd i Sverige tidigare.

Trots att dödsolyckor hör till ovanligheterna omkom 44 personer på jobbet förra året. För att få ner dödstalen ingår en nollvision i den nya nationella arbetsmiljöstrategi som regeringen har presenterat under våren.
Tanken är att ta fram konkreta insatser för att förebygga olyckor. I samband med detta har Arbetsmiljöverket har fått flera uppdrag. Det handlar bland annat om att jobba med förebyggande åtgärder för dem som jobbar på och vid väg, se över förutsättningarna för utländska arbetare inom jord- och skogsbruk och att sprida information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare.

Dödsolyckorna minskar

  • Förra året omkom 44 personer i arbetsplatsolyckor i Sverige, betydligt färre än år 2014 då 53 personer omkom. I siffran ingår personer som varit anställda av utländska företag men verksamma i Sverige.
  • I mitten av 1950-talet anmäldes 425 personer som omkomna i arbetet, över 400 av dem var män. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik var 1985 första året då färre än 100 personer dog på jobbet.

Läs mer: ISS-anställd omkom på Stora Enso