De anställda på bemanningsföretag har fått ett nytt avtal. En nyhet är att de kommer att få betalt för den tid de är tillgängliga för nya uppdrag.

Samtliga LO-förbund tecknar tillsammans ett kollektivavtal för bemanningsanställda. Det nya avtalet innebär att anställda ska få betalt när de ska vara tillgängliga för nya uppdrag. I det gamla avtalet, som går ut 30 april, har de inte fått någon ersättning alls för den tiden.
– Det känns som en stor seger att våra medlemmar på bemanningsavtalet äntligen får ersättning för den tid de faktiskt varit tillgängliga för arbetsgivaren. Det är omöjligt att planera sin vardag när man inte vet om man måste åka iväg och jobba eller inte senare på dagen. Nu får medlemmarna ersättning för den tiden och det känns bra, säger Ewa Edström, ombudsman på Fastighets som ingått i förhandlingsdelegationen.

Avtalet följer LO och Svenskt Näringslivs rekommendation till arbetsmarknadens parter. De nya garantilönerna är 110,50 kronor per timme för kvalificerat yrkesarbete och 104,50 kronor per timme för övriga.

Ett avtalskrav från LO var att införa ett restidsreglemente i avtalet. Lösningen blev att tillsatta en arbetsgrupp för att se över rese- och traktamentsersättning och Skatteverkets reglemente.

LO skriver i sitt pressmeddelande att avtalet också innebär en mer rättvis metod för att räkna ut genomsnittlig lön, det så kallade genomsnittliga förtjänstläget. Genomsnittslönen ska nu bland annat omfatta bonus som beräknas upp till tolv månader, i stället för tre månader.
Karenstiden mellan den första och sista visstidsanställningen kortas till sex månader i stället för tolv månader. Med kortare karenstid kan en sommarjobbare lättare arbeta på samma sommarjobb två år i rad.