Fastighets avtalskrav på tydligare regler som skydd för personlig integritet har delvis fått gehör i de avtal som hittills blivit klara. Kravet att förhandla först med facket omfattar nu även alkohol- och drogtester.

För tre år sedan, i den förra avtalsrörelsen, fick flera av Fastighets avtal en ny text om kontroll- och bevakningssystem. Arbetsgivare ska förhandla med Fastighets före införandet av kontroll- och bevakningssystem. Arbetsgivaren ska redovisa syftet, vilka som har tillgång till uppgifterna och regler för hur uppgifterna ska sparas.

I årets avtalsrörelse har Fastighets krävt ännu tydligare regler. Resultatet i de hittills klara överenskommelserna är att till skillnad från tidigare ska privata fastighetsföretag och kommunala och kooperativa bostadsbolag även förhandla med facket om de vill införa alkohol- och drogtester. Det blev klart i de nya avtalen med Almega Fastighetsarbetsgivarna och med Fastigo.
– Arbetsgivarna vill samarbeta i den här frågan och det känns bra, säger Olga Back i Fastighets förhandlingsdelegation.

Fastighets avtalskrav i förhandlingar med Almega om Serviceentreprenadavtalet, det så kallade städavtalet, är liknande som i de andra avtalen: att säkerställa de anställdas personliga integritet när ett företag vill införa kontroll- eller bevakningssystem, som till exempel elektroniskt in- och utpasseringssystem eller alkohol- och drogtester. Ett färskt exempel på ny teknik i städbranschen som används för kontroll är på Sodexo där det sedan november pågår ett försök med surfplattor. Städarna gör noteringar i surfplattorna under dagen vartefter de städat klart.
– Flera städare tycker att surfplattorna är ett bökigt system. Om det här ska införas permanent har vi från fackklubben en rad krav på hur det ska skötas för att undvika missbruk av uppgifter, säger Mikael Bjälemark, ordförande på Sodexoklubben i Stockholm.