Övervakning och kontroll ökar i arbetslivet. Ett av fackets krav i årets avtalsrörelse är att sätta tydligare regler för att bättre skydda anställdas personliga integritet.

Inom Kvarnvretengruppen i Västerås var övervakning med kamera en facklig stridsfråga för fyra år sedan. Arbetsgivaren satte upp övervakningskameror intill grindarna till företagets lokaler och parkering utan lov och utan att informera sina anställda. Att motverka stölder och skadegörelse på företagets fordon angavs som skäl.
– Många var upprörda över att kamerorna stod på dygnet runt. Vi visste inte heller vad som hände med allt som spelas in, säger Jeanette Cervin, klubbordförande för Västmanlands Städ- och flyttjänst, som då ingick i Kvarnvretengruppen och numera ägs av Inspira.
Sedan 2013 har företaget tillstånd och en överenskommelse med facket om när och hur kamerorna får användas. De är 
i gång efter arbetstid på vardagskvällar och på helger.

overvakningskamera_medFastighetsskötarna Simon Andersson och Thomas Olsson på Västmanlands fastighetsskötsel, ett av företagen i Kvarnvretengruppen, har inget emot kamerorna eftersom det finns ett regelverk som arbetsgivaren följer.
– Övervakningskameror finns överallt i samhället i dag. Sitter man inte med fingrarna i syltburken så är det ingen fara, säger Thomas Olsson.

I så gott som alla företagets bilar finns gps med positioneringsteknik, vilket från början var ett krav från en av kunderna. Även här finns en överenskommelse med facket om hur informationen från gps ska användas.
 I fastighetsbranschen har det blivit allt vanligare med positioneringsteknik i bilarna med elektroniska körjournaler. Men det finns också exempel på arbetsgivare som inte lyckas nå en överenskommelse med facket, som på HSB i Göteborg. Arbetsgivaren försökte införa det för några år sedan, men klubben sa ifrån.
– Vi i klubben körde hårt på de anställdas integritet och hade en lång lista med krav. Det funkar bra att lämna manuella körjournaler för servicebilar varje månad tillsammans med lönerapporten, säger klubbordförande Jim Westring.

Tillbaka till Västmanlands fastighetsskötsel där nästan samtliga fordon utöver gps, även är utrustade med alkoholmätare. Det tycker Simon och Thomas är bra.
– Jag har inga problem med det. Alla bilar på jordens yta borde ha det för att stoppa fyllekörningar, säger Simon Andersson.
Företagets mobiltelefoner med kamera används ibland även till dokumentation.

Både Västmanlands fastighetsskötsel och Västmanlands Städ- och flyttjänst har kunder som kräver sedan länge att de anställda ska genomgå alkohol- och drogtester, eller skaffa utdrag ur polisens brottsregister för att få arbeta hos dem.
– Här har vi som fackklubb tyvärr inte haft något att säga till om. De här kunderna ställer samma krav på sin personal som på entreprenörernas anställda, säger Jeanette Cervin.

Shler Salih registrerar varje dag när hon kommer och går.

 

När anställda på Västmanlands Städ- och flyttjänst är på städuppdrag i Västerås stad ska de även registrera när de kommer och går. Det sker med en dosa som de ställer framför en avläsare intill städrummet. Signalen skickas vidare för registrering.
Shler Salih städar på Rönnbyskolan och är en dem som använder dosan.
– I början tyckte jag att jag var övervakad. Så är det inte längre för att jag vet hur systemet fungerar, säger Shler.
Arbetsgivaren använder de registrerade uppgifterna i stickprovskontroller.

Jeanette Cervin tror att kontroll och övervakning kommer att öka i arbetslivet. Allt fler kunder i städbranschen kräver det.
– Att förbunden inom 6F driver frågan att reglera så att anställdas personliga integritet inte kränks är bra. För vår del kommer det några år för sent, men jag tror övervakningen kommer eskalera, säger hon.

Jeanette Cervin

Efter Fastighetsfolkets besök i Västerås har Fastighets fått ett nytt kollektivavtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. En nyhet är att när ett företag vill införa alkohol- och drogtester ska arbetsgivaren förhandla först med facket om hur det ska gå till. Jeanette Cervin tror att det ger fackklubben större möjligheter att påverka:
– När företaget får nya kunder som ställer krav på alkohol- och drogtester ska företaget först förhandla med klubben. Klubben kan till exempel kräva en motivering till varför testerna måste göras för att få utföra det aktuella arbetet. Jag hoppas att Fastighets kan få en liknande bestämmelse i Serviceentreprenadavtalet som berör oss på Städ- och flyttjänst, säger Jeanette Cervin.

Detta säger lagen

Enligt Datainspektionen ska man utgå från personuppgiftslagen, pul, när positioneringsteknik (gps) införs i tjänstebilarna. Följande gäller:

  • Det krävs tydliga regler för vilka ändamål uppgifterna ska användas och hur länge de ska sparas.
  • Arbetsgivaren ska informera sina anställda.
  • Arbetsgivaren ska utse en personuppgiftsansvarig.
  • Om leverantören av utrustning ska lagra uppgifterna behövs ett avtal om hur det ska gå till.

Lagen om kameraövervakning

  • Huvudregeln är att ett tillstånd krävs från länsstyrelsen på platser dit allmänheten har tillträde.
  • Behovet att övervaka ska väga tyngre än den enskildas intresse av att inte bli övervakad.
  • Kameraövervakning ska skyltas tydligt.
  • I vissa fall behövs bara en anmälan till länsstyrelsen.

Källa: Datainspektionen