IAF har studerat arbetslöshetskassornas ekonomi och tittat närmare på kassornas eget kapital. Enligt IAF bör det egna kapitalet motsvara kassans kostnader för tolv månader. Totalt har sju kassor av 28 eget kapital som är högre än så. Byggnads a-kassa har mest och Fastighets a-kassa är på plats nummer två.
– Kassans styrelse kommer att få ta del av IAF:s rapport på sitt nästa möte men styrelsen känner till att vi har mycket eget kapital. Att medlemsavgiften inte har sänkts beror på att vi går med minus i årets budget, och ser även ut att göra det under de kommande två åren, säger Anne Eriksson.

Fastighets a-kassa har stämma med 15 valda ombud den 25 maj.
– Styrelsens förslag till stämman är att om det finns behov av att ändra avgiften ska styrelsen ha rätt att få göra det. Så har det sett ut i några år, säger Anne Eriksson.
– Den förhöjda finansieringsavgiften gjorde att det egna kapitalet ökade hos flera kassor, även hos oss. Nordea har förvaltat våra pengar och gjort det relativt bra, vilket också bidragit till att det egna kapitalet ökat, säger Anne Eriksson.

IAF har till uppgift att utöva tillsyn av landets arbetslöshetskassor och ställer inga krav på kassorna i sin rapport ”Arbetslöshetskassornas eget kapital”.
– Vår bedömning är att det borde finnas utrymme för att sänka medlemsavgiften. Men det är varje a-kassas styrelse som gör sin bedömning och avgör om avgiften ska sänkas, säger Annelie Westman, granskningschef på IAF.
Hela rapporten finns på www.iaf.se.