För att anställda på konkursdrabbade företag ska slippa vänta på sin lön måste konkursansökningar hanteras snabbare. Det skriver Fastighets i en av sina motioner till LO-kongressen.

LO har sin kongress den 17-20 juni och ska då behandla 306 motioner. Kongressens tema är ”Investera i jämlikhet” för att vända på utvecklingen som går mot ökade klyftor i samhället.
Utöver de 18 motionerna från Fastighets eller förbundets avdelningar kommer sex från fackförbunden inom 6F där Fastighets ingår.

Motionen om snabbare handläggningstider berör de anställda som jobbar på ett företas som begärts i konkurs. Det kan ta flera veckor för tingsrätten att komma fram till om företaget ska sättas i konkurs. Under tiden är de anställda ofta utan lön. Med kortare väntetider kommer de anställda få ut sina pengar snabbare, menar Fastighets.

Fastighets tar i en annan motion upp problem när arbetsgivaren struntar i att ge arbetsgivarintyg. En anställd utan arbetsgivarintyg kommer bland annat att få svårt att få ut ersättning från arbetslöshetskassan. Förbundet vill att LO ska jobba för en lagändring så att det ska bli möjligt med sanktioner i form av böter mot arbetsgivare som inte lämnar arbetsgivarintyg. I kollektivavtal finns sanktionsmöjligheter i form av skadestånd men på företag utan kollektivvtal saknas möjligheten att ge böter.
Fastighets har också förslag på tryggare jobb. Bland annat vill förbundet att LO ska jobba för att ändra lagen om anställningsskydd för att motverka hyvling, det vill säga när arbetsgivare vid arbetsbrist passar på att sänka sysselsättningsgrad för sina anställda istället för att förhandla om arbetsbrist.

6F:s motioner handlar också om en rad uppdrag för LO. Till exempel vill 6F se en ny inriktning på den ekonomiska politiken för att lyckas med full sysselsättning, och att investeringar på bostäder och trafikstrukturer ska öka. Förbunden i 6F anser också att LO ska genomföra en egen jämlikhetsutredning och påverka regeringen att tillsätta en statlig jämställdhetskommission med nya mål för ett jämlikt Sverige. I två motioner lyfter 6F kulturfrågor med bland annat ett förslag om ett läslyft som riktar sig till arbetsplatserna.

Fastighets övriga motioner handlar bland annat om

  • att LO ska verka för att skattereduktion ska gälla för avgifter till facket och a-kassan,
  • att LO driver frågan om rätt till heltidsarbete,
  • att LO ska jobba för en mer jämställd arbetsmarknad genom att bland annat motverka värdediskriminering för att jämna ut löneskillnader,
  • att LO tar fram en vägledning till företag med kollektivavtal för dem som köper varor och tjänster. Förebilden är Hotell- och Restaurangfackets applikation ”Schysta villkor”,
  • att ändra förbundens medlemsavgift till LO.