Ge LO i uppdrag att verka för att ge alla som vill rätt till heltid. Det vill Fastighets avdelning i Örnsköldsvik som skrivit en motion till LO-kongressen.
– Ingen ska behöva tigga om att få mer timmar. Det ska alla som vill ha rätt till, säger Olga Back, förtroendevald som ligger bakom motionen.

Olga Back är ordförande för avdelningen i Örnsköldsvik och klubbordförande på företaget Brux AB, ett service- och fastighetsbolag. Hon har under många år träffat städare som vill gå upp i tid men som haft svårt att få utökad arbetstid.
– De som inte har en egen fackklubb att be om hjälp berättar om arbetsgivare som helst erbjuder sina utvalda mer timmar och att de anställda harsvårt att bryta denna orättvisa. Arbetsgivaren ska erbjuda mer timmar till dem som anmält intresse för ökad arbetstid men det funkar inte alltid så, enligt medlemmarna som hört av sig. Därför tänker jag att om vi kan få regler som ger alla som vill rätt att få heltidsanställning ska ingen behöva tigga eller fjäska för sin arbetsgivare, säger Olga Back.
– Att LO ska jobba med den här frågan är viktigt. Problemet finns i många branscher. Vi skriver i motionen att LO ska driva frågan politiskt för att det är en lag vi behöver och då måste vi påverka regeringen.

Olga Back kommer själv att vara på kongressen den 17-20 juni i Stockholm eftersom hon är en av förbundets sex ombud. Samtliga ombud och de fyra som representerar Fastighets i LO:s representantskap, som också ska vara med på kongressen, ska träffas den 11 och 12 maj för att lägga upp arbetet för de kommande fyra dagarna.
Olga Back vill gärna gå upp i talarstolen för att prata om motionen om heltid. Hon vill också tala för de två andra motioner som avdelningen i Örnsköldsvik tagit fram. Den ena handlar om jämställdhet och att LO aktivt ska motverka värdediskriminering för att jämna ut löneskillnader. I den andra vill avdelningen att LO ska utreda möjligheten till en samlad informationsbank om medlemmar runt om i landet med språkkunskaper som kan komma andra till nytta.

LO har sin kongress vart fjärde år för att bestämma riktlinjer för LO:s arbete för de kommande fyra åren. Kongressen ska ta ställning till 306 motioner och en kongressrapport, samt välja en ny LO-ledning. Motionerna kommer från de 14 medlemsförbunden och deras avdelningar. Kongressrapporten ”Vägen till full sysselsättning och rättvisa löner” innehåller förslag på hur LO kan nå dessa mål.
Allt material finns på LO:s hemsida, www.lo.se

Dessa representerar Fastighets på LO-kongressen:
Ann-Katrin Eneblom (region Tvärs), Olga Back (region Nord), Emil Isenheim (region Väst), Zia Lodin (region Ost), Mathilda Hauge (region Syd) och Lovisa Segerquist (region Nord).
Fastighets representanter i LO:s representantskap kommer också att vara på plats. De är Yvonne Nygårds, Jari Visshed, Peter Aronsson och Jarmo Kusmin.