Har du arbetskläder som inte är funktionella? Är det du eller arbetsgivaren som ska se till att yrkeskläderna är rena? Och vad är skyddsutrustning? Svaren på dina frågor om rätt till arbetskläder och arbetsskor finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kollektivavtal.

Detta har du rätt till

 • Om du jobbar i farliga miljöer, till exempel på höga höjder, där det är varmt eller kallt eller där det finns risk för stänk från farliga kemikalier så har du rätt till skyddsutrustning.
 • Det kan vara till exempel skyddskläder, hörselskydd, fall- skyddsutrustning, skyddshandskar eller andningsskydd. Överfallslarm och liknande som används i självförsvarssyfte räknas dock inte hit.
 • Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av personlig skyddsutrustning.
 • Vanliga arbetskläder räknas inte som skyddsutrustning och det finns heller ingen föreskrift som reglerar det. Men inom många områden, som för de flesta städare och fastighetsskötare, ingår det ändå genom kollektivavtal eller lokala överenskommelser.

Så står det i avtalen

 • Fönsterputsavtalet: Arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddskläder som du är skyldig att använda.
 • Samhall: Arbetsgivaren tillhandahåller skyddskläder där det krävs. Du har också rätt till ”lämpliga arbetskläder” att använda under arbetstid. Tvätten står Samhall för.
 • Serviceentreprenad: Du har rätt att få ”ändamålsenliga arbetskläder” men det är ditt eget ansvar att vårda och tvätta kläderna.
 • Specialservice: Arbetsgivaren ska stå för ”erforderliga överdragskläder samt personlig skyddsutrustning” och ska även bekosta tvätt.
 • KFO: Du har rätt till ”erforderliga arbetskläder”. Du får själv tvätta kläderna men ska få ersättning för kostnaden från arbetsgivaren. För arbetsuppgifter som, enligt lagen, kräver skyddsutrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla det. Alla har rätt till skyddsförkläden och skyddshandskar om det behövs. Dessutom är det upp till företagets skyddsorganisation att bedöma om det behövs halksäkra skor. Om företaget inte har någon skyddsorganisation ska de lokala parterna göra bedömningen.
 • I Fastighets övriga avtal finns inga särskilda skrivningar om arbetskläder. Det behöver dock inte betyda att arbetsgivaren inte tillhandahåller såna. Kontakta ditt skyddsombud om du är osäker.

Måste man använda arbetskläderna?

 • Arbetskläder som arbetsgivaren tilldelat dig är du skyldig att använda förutsatt att ni inte kommer överens om något annat.
 • Om det däremot handlar om skyddskläder som inte passar går det att klaga hos arbetsgivaren eftersom skyddsutrustningen ska vara individuellt anpassad.