Fastighets har lönekrav för fem medlemmar på drygt 155 000 kronor.
– Medlemmarna är besvikna och känner sig lurade. Det här är människor som haft svårt att hitta jobb på arbetsmarknaden. De har inte ifrågasatt när arbetsgivaren bett dem att gå ner i tid. De visste inte att de som heltidsanställda ska ha heltidslön oavsett om arbetsgivaren har arbete eller inte. Under de månader som de haft stora löneavdrag har de fått trolla med knäna för att få ekonomin att gå ihop, säger Sanna Wallin, ombudsman på Fastighets region Nord. Hon har förhandlat med Arbetskällan Service och tjänster men inte lyckats lösa tvisten.
– Jag hoppades på en lösning direkt med arbetsgivaren men arbetsgivaren har satt sig på tvären. Jag möter ibland arbetsgivare som gjort på liknande sätt men de har backat när de förstått att de inte får göra så, säger Sanna Wallin.

Nu har LO-TCO Rättsskydd har tagit över ärendet för att driva det vidare till domstol.
Fastighets är kritiskt till att de anställda fastighetsskötarna och städarna i strid mot lag och kollektivavtal fått sin arbetstid sänkt från 100 till 90 procent och att de tvingats att sänka sin lön med tio procent.
Enligt facket finns det dessutom anställda som fått sin lön sänkt med cirka 20 procent.
Fastighets hävdar också att anställda tvingats skriva under ett papper om att ta ut semester när arbetsgivaren har ont om arbetsuppgifter.

Sören Bååth, som är representant för Arbetskällan Service och tjänster säger att det inte funnits jobb åt all anställda på heltid under vintern. I stället för att säga upp några på grund av arbetsbrist har alla anställda fått vara kvar men anpassat sin arbetstid efter hur mycket jobb som finns.
– Det finns en frivillig överenskommelse om att de anställda kan gå ner i arbetstid med 10 procent. De som gjort det har även fått sänkt sin lön med 10 procent. I överenskommelsen ingår också att när det inte finns tillräckligt mycket arbete kan de behöva ta ut semester. Vi har dock aldrig tvingat någon av våra anställda, säger Sören Bååth.
Fastighets menar att de anställda känt att de inte haft något annat val än att gå med på detta. Är det verkligen frivilligt?
– Fastighets har varit med och gjort de här överenskommelserna möjliga. Därför är jag mycket förvånad över att facket nu påstår att vi brutit mot kollektivavtalet och semesterlagen.