Fastighets har begärt företaget IH Motorsport AB i konkurs. Orsaken är att en medlem inte fått ut hela sin lön under sin provanställning.

I dagens konkursförhandling i Norrköpings tingsrätt togs dock inget beslut eftersom företagets representant uteblev. Tingsrätten kommer därför att kalla till en ny förhandling.

Medlemmens provanställning slutade den sista mars, men han har fortfarande inte fått ut hela sin lön eller sin semesterersättning. Den totala löneskulden är cirka 70 000 kronor.
– Vi har tröttnat på diverse förklaringar till varför företaget inte betalat ut pengarna till medlemmen. Därför begärde vi företaget i konkurs. Då kan medlemmen få ut pengar via den statliga lönegarantin, säger Conny Lundin, ombudsman på Fastighets region Tvärs.
– Det är för jävligt att en arbetsgivare kan utnyttja sin anställd på det här sättet. Man sätter en person i en väldigt svår knipa när man skyller på olika omständigheter och inte betalar ut lön som man ska. Processen tar lång tid innan allt är klart. Medlemmen har varit frustrerad under tiden och tvingats ta lån för att klara sig, säger Conny Lundin.

Arbetsgivaren har i förhandlingar med facket förklarat den uteblivna lönen med att företaget har ekonomiska problem. Problemen ska bland annat bero på att en annan anställd påstås ha förskingrat pengar. Eftersom provanställningen avslutades utan att arbetsgivaren varslat medlemmen eller facket ska arbetsgivaren också betala ett skadestånd på 40 000 kronor.