Arbetslösheten minskar i Sverige men ligger fortfarande på en relativt hög nivå. Dessutom väntas den öka igen när de nyanlända som kommit till Sverige ska ut på arbetsmarknaden under de kommande åren.
För fastighetsbranschen som behöver rekrytera är det här en möjlighet, men det krävs att arbetssökande hittar yrkena och matchas rätt. Som hjälp finns flera olika arbetsmarknadsåtgärder och arbetsgivarorganisationen Fastigo har gjort en enkätundersökning bland kommunpolitiker. I den listar sju av tio lokala politiker lärlingsplatser som en av de tre viktigaste åtgärderna för att få fler i jobb. Samtidigt vill regeringen satsa på fler yrkesintroduktionsavtal och traineeplatser.
– Vi måste vara öppna
 för fler sätt att skapa arbeten och utveckla lär
lingssystemet inom fler
 branscher. Resultaten i
 vår undersökning visar 
att lokalpolitiker och
 regeringen inte har samma uppfattning om vilka metoder som är mest effektiva, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Hon menar att lärlingsplatser
är ett sätt att fylla de snart tomma stolarna i fastighetsbranschen och berättar att de försöker få medlemsföretagen att ta emot fler lärlingar.
– Vi behöver se till att fler unga får utbildning på arbetsplatsen och bli bättre på att välkomna dem som ännu inte är färdigutbildade, säger hon.
Men det går också att validera kunskaper och att göra praktik. Dessutom går det att läsa till fastighetstekniker både på gymnasiet, på yrkesvux och på yrkeshögskola.

Peter Aronsson, Fastighets.

Peter Aronsson är utbildningsansvarig ombudsman på Fastighets och förbundets representant i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Han menar att det inte går att säga att något är bättre än det andra när det gäller att locka fler till branschen och få ut fler i jobb.
– Om det ska vara lärlingsplatser så måste de vara del av en genomtänkt utbildning. Validering kan också vara bra eftersom man då får reda på vad folk kan och kan hitta rätt person för jobbet. Men min första prioritering är att få folk till utbildningarna, säger han.
Yrkeshögskolan Nackademin ska
 till hösten starta två utbildningar för fastighetstekniker, en i Uppsala och en i Stockholm.
– Att vi startar utbildningarna beror helt på kompetensbristen i branschen. Behovet på arbetsmarknaden är enormt. Men trots att vi har gjort en hel del informationsinsatser har vi haft svårt att fylla platserna, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

Arbetsgivarorganisationen
Fastigos vd, Mona Finnström, tror att den svårigheten delvis beror på att yrkesutbildningen inte ger högskolebehörighet. Hon hoppas på en förändring på den punkten.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic har också tagit upp det som en viktig fråga.
– Alldeles för många tycker att yrkesprogram blir en återvändsgränd. Då måste vi ändra på det så att de behörighetsgivande ämnena blir en integrerad del, sa hon i en intervju i Fastighetsfolket i vintras.
Ett lagförslag väntas under året.