Så gott som alla anställda på MKB, Malmös kommunala bostadsföretag, åker till Berlin för en tre dagar lång studieresa.
– Det är första gången som vi ska göra studiebesök utomlands. Att få se allmännyttiga bostadsområden i Berlin och höra hur de jobbar kommer att bli intressant och skoj, säger husvärd Daniel Zahn.

Daniel-Zahn-webb_utan_MPDaniel Zahn berättar att det inte alls är ovanligt att företagets anställda besöker andra bostadsföretag.
– Vi känner till en hel del om andra svenska bostadsföretag. Men jag vet inte alls hur man jobbar med allmännyttan i Tyskland. Det blir en ny erfarenhet och jag tror att vi kommer att ha nytta av det i jobbet. Jag som jobbar i Ekostaden Augustenborg hoppas att få med mig nya idéer på hur vi kan utveckla stadsdelen ännu mer.
Studiebesök i Berlins första allmännyttiga bostadsområde från 1920-talet och på ett gammalt industriområde som byggts om till bostäder är några av programpunkterna.
– Vi ska också diskutera affärsplanen för nästa år och hur vi tillsammans ska arbeta för att MKB kan få ännu nöjdare kunder, säger Daniel Zahn.

Har du som husvärd möjlighet till kompetensutveckling på företaget?
– Här kan alla utveckla sig om man vill. Jag har aldrig hört att företaget förnekat en anställd att delta i en utbildning. Till exempel har jag ansökt om en kurs i inomhusklimat till hösten. Ibland ordnar företaget utbildningar i egen regi, ibland går vi på kurs hos ett utbildningsföretag. Alla på MKB går nu en intern utbildning om hbtq-frågor för att få mer öppenhet för olikheter, säger Daniel Zahn.

MKB har 23 600 lägenheter och cirka 300 anställda.