Uppsalahem får årets Fastigopris för sitt sätt att locka unga till fastighetsbranschen. Företaget har i många år erbjudit plats för sommarjobbare och praktikanter.

Syftet med Fastigopriset är att premiera arbetsgivare som arbetar aktivt att synliggöra fastighetsbranschen som attraktiv att arbeta i. I motiveringen skriver juryn bland annat att Uppsalahem arbetar ”långsiktigt, innovativt och på bred front genom att öppna dörrarna och visa den variation av yrken som finns”.
På Uppsalahem finns till exempel fastighetstekniker, elektriker, målare, fastighetsskötare, snickare, och drifttekniker.
– Vi är involverade i gymnasieskolan och i yrkeshögskolan och vill vara en alert arbetsgivare. Att få priset är kul. Det är ett bevis för vårt engagemang i kompetensförsörjning för branschen, säger personalchef Anna Lena Lehto.

För närvarande har Uppsalahem traineer från högskolor, samt lärlingar och praktikanter från gymnasieutbildningar och yrkeshögskolor. Företaget finns också på mässor och är engagerat i organisationen Ung företagsamhet.
– Uppsalahem har jobbat väldigt mycket med ungdomar och under många år, så det är jättekul att företaget fått priset. De anställda som vill är handledare, men det har aldrig varit några problem att hitta handledare. Sedan några år får vi lite extra betalt för den tid som vi tar hand om praktikanter, säger Stefan Henriksson, Fastighets klubbordförande på företaget.
– De gånger som jag haft hand om praktikanter har jag inte bara lärt ut, jag har även lärt mig nya saker. De unga har ofta en annan, modernare syn på yrket än vi som jobbat i branschen i många år, säger Stefan Henriksson.

Under sommaren kommer företaget att ta emot drygt 100 sommarjobbare.

Fastigo är en arbetsgivarorganisation som i första hand företräder kommunala och kooperativa bostadsföretag, men också privata bostadsföretag och fastighetsentreprenörer.