Dödsolyckan på Stora Enso i Fors, där en ISS-anställd omkom, utreds fortfarande av både polis och av Arbetsmiljöverket. En ny inspektion visar att företagen har gjort förändringar för att förbättra säkerheten efter olyckan.

Det var i mitten av april som en kvinna i 40-årsåldern omkom inne på Stora Ensos kartongfabrik i Fors utanför Avesta. Kvinnan var anställd som servicearbetare av ISS och blev av oklar anledning påkörd av en hjullastare inne på fabriksområdet.
– Alla som jobbar där har blivit väldigt väl omhändertagna av kommunens krisgrupp, av företaget och av företagshälsovården. Och alla som har velat har kunnat få egen tid att prata med Previa, berättar Solveig Bengter, huvudskyddsombud för ISS på Stora Enso.

Efter olyckan har två förundersökningar inletts, en om vållande till annans död och en om arbetsmiljöbrott.

Dessutom anmäldes olyckan till Arbetsmiljöverket som omedelbart förbjöd Stora Enso att köra hjullastare på en viss del av området där det inte fanns fastställda trafikregler. Det fanns också krav på att alla förbindelser mellan fordonstrafik och gångtrafik måste vara separerade och tydligt markerade.
– Vi bedömer nu att de uppfyller villkoren som vi hade ställt i första läget, säger Per-Gunnar Östlund, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Både Stora Enso och ISS har också gjort egna interna olycksutredningar som nu har överlämnats till verket.
– Vi har tagit del av utredningarna och har begärt klargöranden på vissa punkter. Nu jobbar vi på en sammanställning som kommer att offentliggöras först efter att polisen är klar med sin utredning, säger Per-Gunnar Östlund.

Kvinnan som omkom i olyckan på Stora Enso hade arbetat där under många år och kände väl till området. Och säkerhetskraven var höga redan innan.
– Nya som kommer måste gå med någon av oss som känner till säkra gångvägar och läras upp innan de får gå ensamma, säger Solveig Bengter.
Hon berättar att säkerhetsnivån har höjts ytterligare efter olyckan och att gångvägar har fått förstärkta markeringar. Dessutom har de fått särskilda påminnelser om att ta kontakt med en särskilt ansvarig om de känner sig osäkra någonstans på området.
Läs mer:
ISS-anställd omkom på Stora Enso
I dag hedras de som dött på jobbet