För underentreprenörer kan det generellt behövas bättre arbetsmiljömetoder. Det är något forskaren Ann-Beth Antonsson ska titta mer på.

Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet har nyligen tilldelats forskningsstöd från Afa försäkring för att undersöka och utveckla metoder för ett bra arbetsmiljöarbete för entreprenörer.

I fokus för projektet står gruv- och verkstadsindustri men tanken är att metoderna ska kunna överföras även till andra branscher.
– Det handlar om arbetsmiljöproblem som är relativt generella. På en arbetsplats där en arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön finns arbetskraft som någon annan råder över. På sådana arbetsplatser behöver man ta ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön och frågan är hur man gör det på ett bra sätt, säger Ann-Beth Antonsson.

Någon tydlig olycksstatistik för just underentreprenörer finns inte i dagsläget eftersom olyckorna registreras på de företag där personen är anställd, oavsett var olyckan inträffade.
– Men vi kan se att det finns risker och att det inträffar olyckor. Ofta beror det på att någon inte gjorde det som den är skyldig att göra. Det finns en inbyggd svaghet i att lägga allt ansvar på en funktion eller person, säger Ann-Beth Antonsson.
Hon menar att det krävs ett bra samarbete för att ett sånt komplext arbetsmiljöarbete, där flera företag är inblandade, ska fungera.

Genom att intervjua personer som råkat ut för olyckor, studera företag som har bra arbetsmiljöarbete för underentreprenörer och analysera problematiken ur olika rollers perspektiv ska IVL utveckla en modell för ett fungerande arbetsmiljöarbete.