De nya lönerna för fastighetsskötare på ideella organisationer är klara. Höjningen blir 590 kronor.

Det ettåriga avtalet med Idea om fastighetsarbete innebär att lönerna höjs med 590 kronor från 1 april. Individgarantin motsvarar minst 30 procent av summan, resten kan fördelas lokalt. Avtalets lägstalöner höjs med 590 kronor, vilket blir 21 675 kronor. Övriga ersättningar i avtalet höjs med 2,2 procent.
Uppgörelsen är preliminär i väntan på att Fastighets förbundsstyrelse ska godkänna det.
– Förhandlingsdelegationen har sagt ett enhälligt ja. Det är ännu ett avtal med krontal som garanterar löneökningar för våra medlemmar. Nu väntar vi på förbundsstyrelsens beslut, säger ombudsman Joakim Oscarsson på Fastighets.
– Vi har lyft lägstalönerna med lika mycket som i de tidigare uppgörelserna med Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastigo. Det är viktigt för att vi värnar om konkurrensneutralitet mellan avtalen i fastighetsbranschen, säger Joakim Oscarsson.

Eftersom uppgörelsen liknar den som Fastighets har med Almega Fastighetsarbetsgivarna har också tidsramen för arbetstiden för arbete på lördagar och söndagar ändrats från klockan 06.00-12.30 till 06.00-17.00. Det gäller arbete som är nödvändigt att utföras på en lördag eller en söndag.

Avtalet gäller de arbetsgivare som är anslutna till Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Det kan till exempel vara idrottsföreningar eller sociala och humanitära organisationer. Fastighets har drygt 100 medlemmar och ett åttiotal arbetsgivare inom detta avtalsområde.