Anställda på Salabostäder larmar om att de är rädda för att säga vad de tycker på grund av vd:n. Nu ska företagshälsovård kopplas in.

UPPDATERAD VERSION. 22 av 38 anställda skriver till bolagsstyrelsen att deras arbetsmiljö och arbetsglädje försämrats under senare tid.  De vågar inte framföra sina synpunkter då de är rädda för vd:s sätt att hantera personal. Det skriver tidningen Sala Allehanda.
Enligt tidningen är skälet till oro bland annat att fyra anställda tvingats lämnat företaget under senare år på, enligt personalen, oklara grunder. Flera av dem som tvingats sluta var chefer. En annan jobbade som snickare och fastighetstekniker och fick sparken i slutet av 2014. Sala Allehanda har även skrivit om det. I det fallet blev det en förlikning.

I brevet till bolagsstyrelsen vill de anställda att de ansvariga ska vidta åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för att anställda inte ska vara rädda för att yttra sig.
Bolagsstyrelsen har efter skrivelsen kontaktat de anställda och tagit initiativ till samtal mellan vd, företagshälsovården och representanter för de missnöjda anställda som jobbar som reparatörer och kvartersvärdar. I höst kommer de anställda också att få svara på en enkät om psykosocial arbetsmiljö.
– Vi har lyssnat på de anställdas synpunkter och vill hitta lösningar så att alla på företaget kan tycka att det är trevligt att gå till jobbet, säger bolagsstyrelsens ordförande Hans Eljansbo till Fastighetsfolket.

Fastighetsfolket har pratat med några av de anställda som står bakom skrivelsen. De vill inte kommentera mer än det som rapporteras i lokaltidningen eftersom samtal pågår.
Björn Lindberg, som var ombudsman i Fastighets region Tvärs fram till våren 2015, har varit inblandad i flera förhandlingar på företaget. Han berättar att medlemmarna la ner fackklubben 2014 eftersom ingen ville vara ordförande eller driva fackliga frågor.
– Vi försökte flera gånger få igång facklig verksamhet men vi möttes av rädsla och tystnad bland de anställda, säger han.

Vd Bernard Niglis säger till Fastighetsfolket att han blev bestört över kritiken i brevet eftersom den inte framkommit tidigare.
– Det har inte varit aktuellt, och är inte nu aktuellt, att anställda tvingas sluta för att de framfört sina åsikter. Att tre chefer slutat hos oss beror på andra saker. I de pågående samtalen med de anställda ska vi bland annat reda ut vad som har hänt och hur vi ska gå vidare, säger Bernard Niglis.

Har du förståelse för att de anställda känner sig rädda?
– Jag ser inte fog för de anställdas rädsla. Jag har sällan direkt med den delen av personalen att göra nu när vi har nya chefer på plats, säger Bernard Niglis.