Miljöpartiet behåller makten över bostadspolitiken i och med att Peter Eriksson blir ny bostadsminister. Det blev resultatet när statsminister Stefan Löfven presenterade nya ministrar på en presskonferens på Rosenbad.

Peter-Eriksson-NY-webbPeter Eriksson har tidigare varit språkrör för Miljöpartiet, suttit i riksdagens konstitutionsutskott och har sedan valet 2014 suttit i EU-parlamentet.
– Bostadsbyggandet har blivit en av Sveriges allra största och viktigaste utmaningar. Jag är ödmjuk och stolt att få leda det här viktiga arbetet, sa Peter Eriksson på pressträffen.
– När det gäller bostadsbyggandet har staten en viktig roll som partner och stöd till kommunerna, som i grunden har huvudansvaret, men också för att göra det enklare och snabbare att bygga fler bostäder, bygga bra bostäder och bygga bostadsområden som är vackra och som människor är stolta att leva och bo i.

Den nya bostadsministern pekade ut de bostadspolitiska samtalen med oppositionen som särskilt viktiga att ta tag i.
–För mig just nu blir huvuduppgiften att få ett bra resultat och en uppgörelse mellan oppositionen och regeringen. Det är kanske den avgörande frågan under den här mandatperioden för att klara utmaningen på bostadsområdet.

Han efterträder Mehmet Kaplan, som fick avgå bland annat efter kritik mot att han deltagit på en middag med företrädare för den turkiska extremistorganisationen Grå vargarna.
När Mehmet Kaplan inledde sitt period som bostadsminister presenterades en rad reformer för att öka bostadsbyggandet. Bland annat utlovades 3,2 miljarder om året i investeringsstöd för att få fram nya hyreslägenheter och 3,5 miljarder för energieffektiviseringar.

De aviserade reformerna på till exempel investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter för unga har inte blivit till en förordning ännu, kommer det bli mer fart på det nu?
– Ja, vi kommer att gå igenom det väldigt snabbt nu och rulla ut så mycket som möjligt och redan i år, det som går, sa Peter Eriksson efter presskonferensen.
Sedan regeringen tillträdde har byggandet av bostäder tagit fart, samtidigt har bostadsbristen fortsatt att öka. Allt fler kommuner rapporterar att de har underskott av bostäder. Enligt Boverket har 240 kommuner av 290 ett underskott, det är mer än 30 procent fler är förra året.

Du framhöll dina erfarenheter som kommunalråd och ordförande för ett kommunalt bostadsbolag, på vilket sätt kan dina erfarenheter göra att byggandet ökar?
– 
Kanske för att jag vet vilken situation de står i och kan förstå hur de tänker och agerar och kan lättare stödja och samarbeta.

Är det mer stöd än piska som krävs?
– Ja, det skulle jag säga. Ska vi få kommunerna att verkligen göra sitt bästa så tror jag inte det i första hand är med piska, utan med stöd och samtal och en dialog med staten. Men också att göra det snabbare och enklare att bygga.

Samtidigt som Peter Eriksson utnämndes till bostads- och digitaliseringsminister fick Karolina Skoog (Mp) uppdraget  som miljöminister. Det nya miljöpartistiska språkröret Isabella Lövin blir ansvarig för bistånd och klimatfrågor, medan Ann Linde (S) blir EU- och handelsminister. Ibrahim Baylan (S), som hittills varit energiminister blir nu också samordningsminister. Ylva Johanssons (S) titel ändras till arbetsmarknads- och etableringsminister.

Läs Fastighetsfolkets intervju med Mehmet Kaplan.

 

Fakta bostadsbyggandet

År 2015 påbörjades 48 600 bostäder och enligt Boverket kommer cirka 57 000 bostäder börja byggas i år och ungefär 61 500 nästa år. Trots ökningen av bostadsbyggandet kommer bristen på bostäder kvarstå, eftersom befolkningen ökar snabbt. Boverket räknar med att fler än 75 000 bostäder per år behöver byggas under åren 2015-2020, eftersom befolkningen i Sverige väntas öka med drygt 1,1 miljoner fram till 2025.