– Anställningstryggheten och tryggheten på arbetsplatserna måste öka, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets, inför förhandlingarna om ett nytt  kollektivavtal för anställda på Folkets hus och parker.

Fastighets förhandlar tillsammans med Hotell- och restaurangfacket.
– Vi kräver ett elvamånadersavtal och jobbar för att få en bra reallöneökning. Eftersom vi har avtalet ihop med Hotell- och restaurangfacket påverkas förhandlingarna av deras tidigare överenskommelser, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.
Förbundens lönekrav är 683 kronor och att även avtalets lägstalöner höjs med lika mycket. Övervägande delen av löneutrymmet ska fördelas lika till alla anställda.
Hotell- och restauranganställdas stora avtal med arbetsgivarorganisationen Visita ger löneökningar på minst 500 kronor.

Förbunden yrkar också att tillsvidareanställning ska vara huvudregeln som anställningsform och heltid normen i branschen.
De kräver också att arbetsgivaren ska förhandla med facket inför ett beslut om att införa av ett kontroll- eller bevakningssystem eller ett system för alkohol- och drogtester. Vidare kräver de att en arbetsgrupp ska ta fram hur den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska tillämpas.

Fastighets har cirka 200 medlemmar inom avtalsområdet. De flesta tillhör Hotell- och restaurangfacket. Fastighets medlemmar jobbar i regel som fastighetsskötare eller städare.

Kollektivavtalet gick ut den 30 april. Det nya avtalet kommer att gälla från den 1 maj, men förhandlingarna har inte kommit i gång ännu. Det första förhandlingsdatumet med arbetsgivarföreningen KFO är preliminärt bokat till den 8 juni.