Det behövs mer facklig kontroll av nyanländas praktikplatser för att minska risken att de blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare. Det tycker Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.

Kraven på mer facklig kontroll förs fram av fem LO-förbund som nu haft ett möte med generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen och Migrationsverket om praktikplatser för nyanlända.
– Många nyanlända ska ut på arbetsmarknaden. Vi vill se till att de inte blir utnyttjade. Tanken med praktiken är att praktikanterna ska lära sig någonting och inte räknas som ordinarie arbetskraft. Tyvärr har vi sett många arbetsgivare i städbranschen utnyttja möjligheten till gratis arbetskraft med hjälp av olika anställningsstöd via Arbetsförmedlingen, säger Yvonne Nygårds, som representerade Fastighets på mötet.
Nyanlända kan få praktik via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska samråda med facket innan ansökan beviljas. Det sker dock inte med de praktikplatser som Migrationsverket förmedlar.

LO och de fem förbunden vill helst att Arbetsförmedlingen ska ta över all praktik för asylsökande och nyanlända.
Fastighets och de fyra andra förbunden är kritiska till att Arbetsförmedlingen tar för lite hänsyn till fackets synpunkter. De är också kritiska till att det inte finns krav på att företag ska ha kollektivavtal för att ta emot praktikanter eller andra med anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.
– Arbetsförmedlingen reagerar när vi anmärker om ett företag inte har kollektivavtal. Men det måste vi göra eftersom vi inte kan ha koll på en sådan arbetsplats. Tyvärr är det alarmerande många ansökande företag i våra branscher som saknar kollektivavtal, säger Yvonne Nygårds.

En arbetsgrupp ska tillsättas med representanter för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och de fem förbunden: Fastighets, Handels, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall och Kommunal. Den ska ta fram rutiner som motverkar risken för att bli utnyttjad.