Korta och otrygga anställningar påverkar Fastighets som förbund. Förutom att det är svårt att rekrytera nya medlemmar är det få som vågar gå en facklig utbildning på arbetstid.

webb-Peter-Aronsson-2Av Fastighets drygt 27 000 aktiva medlemmar har omkring 2 500 ett förtroendeuppdrag. Det är nästan var nionde medlem.
Och i princip alla har genomgått facklig utbildning i någon form. I snitt får varje förtroendevald omkring en och en halv utbildningsdag per år.
– Vi har två möjliga styrkor. Det ena är att vara många och ha hög organisationsgrad. Det andra är att vi har kunskaper och att vi använder de kunskaperna. Vi tror att det är grunden för en fungerande facklig organisation, säger Peter Aronsson, studieansvarig ombudsman i Fastighets.

Studierna kostar förbundet runt nio miljoner kronor om året. Det gäller både facklig grundutbildning för medlemmar och vidareutbildningar för förtroendevalda.
Och Peter Aronsson menar att de fackliga studierna alltid är prioriterade av förbundsstyrelsen, framför allt de grundläggande utbildningarna.
– Om vi behöver skära så skär vi i toppen. Då kan det innebära att man får vänta nåt år på att få gå en specialutbildning, säger han.

Alla nya medlemmar ska få erbjudande om att gå medlemsutbildning redan vid inträdet, men många svarar nej. Enligt Peter Aronsson är korta anställningar en stor anledning till det. Framför allt för att de inte vill riskera att reta upp arbetsgivaren.
– Ju högre otrygghet, desto svårare att vara facklig är det, i alla avseenden, säger Peter Aronsson.

Han tror att förbundet behöver göra mer för att nå dem.
– Det är bra att alla nya får frågan. Men alla kanske inte är redo då utan behöver något år på sig, så vi kan säkert göra mer. Vi skulle vilja att våra klubbar och arbetsplatsombud blev lite mer aktiva studieambassadörer, säger han.

Vill du lära dig mer om facket?

  • Fastighets, LO och kursgården Runö har utbildningar för både medlemmar och förtroendevalda. Några exempel är grundläggande medlemsutbildning, ”Vald på jobbet” för nyblivna förtroendevalda, ”Avtal och förhandling i Fastighets”, ”Organisera mera” och ”Hot och våld i arbetslivet” .
  • För att anmäla dig till kurser ska du vända dig till den studieansvarige din region. Läs mer på Fastighets hemsida.

Hur ser det ut med facklig utbildning i de andra förbunden?
Läs svaren i tidningen Arbetet:
Så satsar förbunden på utbildning
LO vill underlätta för facklig utbildning

Undersökningen om facklig utbildning är ett samarbete mellan tidningarna i LO Mediehus: Arbetet, Kommunalarbetaren, Handelsnytt, Sekotidningen och Fastighetsfolket.

Hur fungerar den fackliga utbildningen i Fastighets?
Läs om Nasa Nimat Kazkoz och Aysegül Acaralps erfarenheter (se bilden högst upp på sidan). Utbildning kan vara ett sätt att hjälpa andra.
Följ länken nedan: