Gunilla Lundh tar fram gestaltningsplan när hon gör om en utemiljö. Den här är åt en bostadsrättsförening i centrala Stockholm.

Gunilla Lundh tar fram gestaltningsplan när hon gör om en utemiljö. Den här är åt en bostadsrättsförening i centrala Stockholm.

Ta många plantor av få sorter för att undvika plottriga planteringar. Skapa flera platser att umgås på. Så tänker Gunilla Lundh på Slottsträdgården Ulriksdal när hon ritar nya innergårdar.

Gunilla Lundh jobbar som trädgårdsarkitekt och designer på Slottsträdgården Ulriksdal i Solna, en oas för alla trädgårdsintresserade med odlingar och trädgårdsbutik året om. Hennes jobb är bland annat att på beställning rita nya utemiljöer och förbättra gamla.
När Gunilla Lundh beskriver sitt arbete utgår hon från en gestaltningsplan hon tog fram förra året åt en bostadsrättförening i centrala Stockholm. Föreningen med en fastighet från sent 1800-tal har en liten innergård på cirka 100 kvadratmeter. Den är mest i skugga, utom en liten del som får sol under en kort tid.
– Jag har ritat in få sorter så att det inte ska bli plottrigt och för att ge ett lugnt intryck. Men jag rekommenderar gärna många plantor av varje sort för att grönskan ska ge en mängdkänsla.
– Jag har också föreslagit lättskötta, tåliga vintergröna växter så att uteplatsen är grön under hela året, säger hon och nämner bland annat dvärgbräken och lagerhägg.

Gunilla_utanGunilla Lundh har i sin gestaltningsplan också ritat in växter med olika former, till exempel bambu och taxusbollar.
– Eftersom alla i fastigheten ser innergården uppifrån är formspråket viktigt. Det spelar då ingen roll om vi pratar om en liten innergård, som här, eller en stor i ett flerbostadsområde. Formen är viktig, säger Gunilla.
På föreningens önskelista står en plats att umgås på. Lösningen blev en pergola i mitten med ett utomhuskök.
– Många vill maxa sin tid utomhus, hänga ute och chilla eftersom vi har så få varma och sköna månader. Allt fler frågar därför också efter ett utekök i sina uteplatser. I den lite mer soliga delen av den här gården skulle man också kunna odla kryddor.
För att minska insyn kommer pergolan att kläs med klätterväxter.
– Man är aldrig riktigt privat på en uteplats på en bostadsgård eftersom den ses även uppifrån. Därför kan en pergola med klätterväxter fungera som ett tak, säger Gunilla Lundh.
Taket på förrådsbyggnaden, med plats för cykelförvaring och hushållsavfall, får också växter i form av ett sedumtak.

När Gunilla Lundh tar fram en gestaltningsplan vill hon använda eller ta hänsyn till de material som finns i miljön. Eftersom fastighetens grund är av granit har hon ritat in en fris av granit, medan gångarna består av smågatsten.
Allt i gestaltningsplanen för den lilla innergården kan även användas i en större flerbostadsmiljö.
– Sociala rum är viktiga oavsett innergårdens storlek. Jag kan också rekommendera att skapa flera olika karaktärer i gårdarna när det finns plats för det, säger Gunilla Lundh.

Vill du veta mer om växterna i Gunillas gestaltningsplan?

Klicka på bilden för att se Gunillas gestaltningsplan i större format. Planteringarna beskrivs här nedan.
Gunillas-Gestaltningsplan.utanPlantering högst upp till vänster (där solen når fram en kort stund)

Flera buskar: klätterbenved som marktäckare, buskros ́Chinatown’, idegran samt tovrör ’Karl Foerster’.
• Plantering längst
 ned till vänster

Dvärgbräken, vinter­ gröna, japansk starr och bergenia med trädet japansk gyllenlönn och busken idegran.
Plantering längst ned i mitten

Vintergröna, japansk gyllenlönn och idegran.
Planteringarna
 runt pergolan

En med enbart perennerna höstanemon och japansk starr.
En med enbart perennen skuggröna.
En med idegran som buske och med perennerna japansk starr och vintergröna.
En med enbart buskar av gul klottuja och perennen skuggröna.
Planteringar längs 
den högra väggen

En med höstanemon, dvärgbräken och japansk starr.
En med idegran och dvärgbräken.
En med bambu och bergenia.

Här kan du utbilda dig inom trädgårdsskötsel

Är du sugen på att bli bättre i jobbet? Här är några utbildningar inom trädgårdsskötsel.

  • Skötsel och förvaltning av utemiljö ger grundläggande kunskaper om trädgårdsskötsel på två dagar. Kursen är den 24–25 maj i Malmö och ordnas av Plus utbildning AB
  • Kortkurser i utemiljöskötsel och förvaltning samt trädbeskärning och trädvård ordnas av Fastighetsakademin.
  • Kommunal vuxenutbildning inom trädgård finns till exempel hos Skillebyholm biodynamiskt utbildningscenter.
  • Trädgårdsakademien AB har bland annat kurserna grundkurs i växtkännedom, utbildning om prydnadsträd, buskar och barr samt kurs om perenner och sommarblommor.
  • Hvilan utbildning i Åkarp har allt från kortkurser till yrkeshögskole- och vuxenutbildningar inom trädgårdsskötsel.
  • Grundutbildning om trädgård och utemiljöer eller en utbildning för trädgårdsmästare inom yrkeshögskolan finns på Gunnebo Slott och trädgårdar i Mölndal.