Antalet arbetsplatsolyckor har slutat att öka. Men långvariga sjukrivningar på grund av arbetsrelaterade besvär har inte stannat av. Det visar årets arbetsskaderapport från Afa försäkring.

Statistiken visar att nästan dubbelt så många män som kvinnor drabbas av allvarliga arbetsolycksfall. Det beror framförallt på att män i högre grad arbetar i branscher med hög olycksrisk. Fallolyckor är generellt den vanligaste allvarliga arbetsolyckan och framförallt bland äldre.

Sjukskrivningar har ökat under de senaste åren. Det gäller framförallt kvinnor. Att sjukskrivningarna blivit längre förklaras med att andelen psykiska sjukdomar med långa sjukskrivningstider blivit fler.
Totalt har sjukskrivningarna bland kvinnor ökat med 75 procent från 2009 till 2014. Motsvarande ökning bland män är 42 procent.

Städare och fönsterputsare är de yrkesgrupper som löper störst risk för långvarig sjukskrivning vilket vi skrev om förra våren. I deras fall handlar det om muskel- och ledsjukdomar. Statistiken visar 43,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta under 2014. Efter gruppen städare och fönsterputsare kommer grupperna textil-, skinn- och läderindustriarbetare samt förskollärare och fritidspedagoger.

En granskning av tidningarna Kommunalarbetaren och Dagens arbete i våras visar att de sjuka och utslitna får allt mindre ersättning via Afa försäkring. År 1990 godkändes 72 procent av de nästan 34 000 anmälda arbetssjukdomarna. Därefter har andelen sjunkit markant. År 2005 godkändes endast 16 procent av de 6 300 anmälningarna. Och av de arbetssjukdomar som anmäldes år 2014 har endast tre procent, 291 ärenden, blivit godkända. Men handläggningstiderna är långa och Afa försäkring menar då att siffran kommer att höjas.

Fotnot: Arbetsskada är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet. En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar.