Ytterligare två nya avtal är klara i fastighetsbranschen. Båda gäller ett år.

För anställda på kommunala bostadsbolag som är anslutna till Pacta innebär det nya avtalet ett löneutrymme på 590 kronor. Var och en är garanterad att få minst hälften av summan. Resten är till för att fördelas lokalt på företaget.
– Vi har ännu en gång lyckats få ut ett avtal som följer LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation på 590 kronor. Vi har haft en väldigt bra dialog med varandra. Men eftersom flera parter är inblandade inom detta avtalsområde har vi varit tvungna att vänta in svar från alla. Därför har det tagit tid att bli klar, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.

Den nya lägstalönen för den som fyllt 20 år och haft ett års sammanlagd anställningstid i yrket, är 20 563 kronor i månaden.
De nya lönerna gäller från den 1 april.

En nyhet är att fack och arbetsgivare på företaget kan komma överens om att avtalets semesterdagstillägg kan bytas ut mot fler lediga dagar. Det gäller från 1 maj.
Fastighets har drygt 200 medlemmar på Pactaföretag.

Det andra nya avtalet berör det tiotal medlemmar som jobbar på företaget Veolia Sverige AB (tidigare Dalkia) där Fastighets och arbetsgivarorganisationen KFS har ett företagsavtal (KFS Fastigheter och Näringsliv). Löneutrymmet från den 1 april är minst 2,2 procent eller drygt 640 kronor. Även avtalets ersättningar för till exempel för övertid höjs med 2,2 procent.

Lägstalönen för den som fyllt 19 år blir 18 260 kronor och 19 117 kronor för den med gymnasial utbildning och ett års sammanlagd anställning i yrket.