Den 2 juni varslade Fastighets och Seko om strejk och blockad på städavtalet. Hela veckan har facken suttit i medling med Almega tillsammans med Medlingsinstitutets medlare Malte Eriksson och Sture Nordh. I dag på eftermiddagen kom så beskedet att parterna nått en uppgörelse.

De nya avtalet innebär att lönerna höjs med 590 kronor. Även avtalets lägstalöner höjs med 590 kronor.
– Att behöva hamna i medling är ett misslyckande mellan parterna. Men vi har lyckats få ut 590 kronor, både för utgående löner och för lägstalöner, vilket varit viktigt för oss, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Tilläggen för branschvana efter två, fyra och sex år är kvar men en del av pengarna har flyttats. Det innebär att det nya tillägget efter fyra år är 550 kronor, vilket är lägre än tidigare. Tillägget efter sex år är 750 kronor, vilket är mer än tidigare. Efter sex år i branschen har städaren nu som tidigare 1 750 kronor i branschvanetillägg.

Ungdomslönerna har
ändrats. I det gamla avtalet gäller ungdomslönerna för dem under 20 år. I det nya avtalet är det höjt till 22 år, vilket innebär att ungdomslönen för den som är 18-22 år är 90 procent av avtalets lägsta lön. För den som är 16-17 år är lönen 80 procent av lägstalönen.

Mikael Bjälemark, klubbordförande för Sodexo i Stockholm, tycker att det är skönt att avtalet nu är i hamn.
– Jag tror att medlemmarna är mycket nöjda med att vi fått ut det rekommenderade märket på 590 kronor. Men jag tycker att det är ett svek mot de unga vuxna att vi tvingats höja ribban för vuxenlön till 22 år. I övrigt tycker jag att Fastighets lyckats bra med tanke på de hårda förhandlingarna.

Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Städföretagen, framhåller förändringen av ungdomslönerna.
– Genom att sänka kostnaderna för att anställa ungdomar hoppas och tror vi att det kommer bli en positiv effekt för ungdomsarbetslösheten, säger han.
Han vill i övrigt inte lägga någon värdering i hur bra eller dåligt avtalet blev.
– Det viktiga är att vi nu tecknat avtal innan en konflikt bröt ut, säger han.

En arbetsgrupp får i uppdrag att undersöka omfattningen av den så kallade hyvlingen och även undersöka på vilket sätt den sker. Med hyvling menas att arbetstidsmåttet vid neddragningar på ett företag minskas för alla anställda, i stället för att företaget säger upp personal på grund av arbetsbrist. Arbetsgruppen ska vara klar till den 31 januari 2017.
– Bra att det blir en arbetsgrupp om hyvling. Ännu bättre är att slutdatumet är satt före det nya avtalet går ut, säger Mikael Bjälemark på Sodexo.

Ytterligare en ändring är att tiden för provanställning förlängs från sex till nio månader. Men arbetsgivaren måste först ta en diskussion med den enskilda personen.

I en artikel i Arbetet i går gick Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson ut och sa att Medlingsinstitutet bara ser ett riktmärke för avtalsrörelsen, industrins uppgörelse om 2,2 procent.

– Det finns en rekommendation mellan LO och Svenskt Näringsliv som säger att det finns en norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor. Jag tycker att det är märkligt generaldirektören Carina Gunnarsson går ut och säger att det bara finns ett märke mot bakgrund av den träffade rekommendationen. Vi valde att ta fasta på krontalet, 590 kronor, vilket vi också uppnådde efter sedvanliga förhandlingar säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Hur påverkades ni av uttalandet?
– Det underlättade inte precis våra ansträngningar att få till ett avtal när hon gör uttalanden till fördel för en av parterna, säger Jari Visshed.

På städföretag med en lokal överenskommelse om hur potten ska fördelas ska hälften av löneutrymmet ut till alla och hälften fördelas på företaget.