Årets avtalsrörelse har inte ens blivit klar. Ändå är det hög tid att börja förbereda nästa. De lokala avtalsrådskonferenserna har redan kommit i gång och nu ska det snickras yrkanden till 2017 års avtal.

Enligt Fastighets förhandlingsansvarige, Jari Visshed, kommer flera frågor från det här årets avtalsrörelse leva vidare även i nästa vända.
– Lönerna är viktiga för oss i varje avtalsrörelse men vi har flera svåra frågor, som hyvlingen till exempel, säger han.

Med hyvling menas att arbetstidsmåttet vid neddragningar på ett företag minskas för alla anställda, i stället för att företaget säger upp personal på grund av arbetsbrist.
Inom avtalet för serviceentreprenad har arbetsgivarna nyss gått med på en arbetsgrupp som ska undersöka omfattningen av hyvlingen.

I region Ost hölls en avtalsrådskonferens i början av juni. I diskussionen om det viktigaste yrkandet nämndes både förbud mot delade turer, begränsning av visstidsanställningar, rätt till heltid och stopp för hyvling.
I en av diskussionsgrupperna fanns en idé om att ha en garantiprocent för anställningstiden. Det skulle förbjuda arbetsgivaren att sänka arbetstiden under den gränsen.
– Det ska finnas ett golv men inget tak, förklarar Michael Orava på Renab.

Bland fastighetsskötarna önskades bland annat längre avtal, höjda semesterlöner, längre semester och arbetstidsförkortning.
– Semesterlöner och semesterdagar har stått stilla sedan 70-talet. Får vi ingen arbetstidsförkortning så vill vi ha mer semester, säger Anders Hornstrand från HSB Norra Storstockholm.

I den pågående avtalsrörelsen finns ett samarbete mellan förbunden inom 6F, men ingen stor samordning inom LO. Det hoppas Jari Visshed ska förändras till våren.
– För kommande avtal vill vi tillbaka till LO-samordningen. Vi hoppas att förbunden ska hitta varandra och att vi kan vara överens, säger Jari Visshed.