För tre år sedan strejkade Fastighets för Pacta. Även i år tog avtalet lång tid att förhandla men fastighetsskötaren Johan Larsson Koskela är nöjd med resultatet.
– Det går ju alltid att försöka få igenom mer men då riskerar man att tappa annat, säger han.

I den förra avtalsrörelsen, år 2013, blev det strejk för Pacta-avtalet, som omfattar anställda på kommunala bostadsbolag. Telgebostäder, där Johan Larsson Koskela jobbar, var en av de arbetsplatser som var uttagna i den fem dagar långa strejken.

webb_Johan-Karlsson_SLEn av de stora konfliktfrågorna var hur stor del av löneökningen som skulle vara garanterad till varje anställd. Fastighets krävde och fick i genom att hälften skulle vara en individgaranti.
– Det är skönt att det är klart med det nya avtalet. Och det är bra att uppdelningen för hur mycket som ska vara generellt är kvar från förra avtalet, vi hoppas att det fortsätter att vara det framöver också, säger fastighetsskötaren Johan Larsson Koskela.

Det nya avtalet blev klart förra veckan och innebär en löneökning med 590 kronor där alla anställda är garanterad att få minst hälften av summan. Resten fördelas lokalt på företaget efter förhandling med arbetsgivaren. Dessutom kommer övriga ersättningar att höjas med 2,2 procent.
Den nya lägstalönen för den som fyllt 20 år och haft ett års sammanlagd anställningstid i yrket är 20 563 kronor i månaden.

– Vi har ännu en gång lyckats få ut ett avtal som följer LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation på 590 kronor. Vi har haft en väldigt bra dialog med varandra. Men eftersom flera parter är inblandade inom detta avtalsområde har vi varit tvungna att vänta in svar från alla. Därför har det tagit tid att bli klar, sa Fastighets avtalsansvarige Joakim Oscarsson när avtalet var klart.

Johan Larsson Koskela tycker att det nya avtalet är bra med tanke på att det bara är ett år långt.
– Men lägstalönen kan man alltid få upp mer. Det behövs för att få fler unga att vilja arbeta i fastighetsbranschen, säger Johan Larsson Koskela.
Han berättar att ungefär halva arbetsstyrkan på hans arbetsplats kommer att gå i pension under de kommande tio åren.

Ett yrkande från Fastighets i den här avtalsrörelsen var att höja semesterdagstillägget för dem som är under 40 år. I det nya avtalet blev det inte någon sådan höjning. Däremot kan nu fack och arbetsgivare lokalt komma överens om att byta semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.
– Det är klart att det är skönt att få fler semesterdagar men det hade varit bättre att höja nivån, säger Johan Larsson Koskela.