Fastighets och Seko är positiva till inriktningen att gå ihop. Men beslutet om att starta en utredning om ett samgående tas i höst.

Fastighets och Sekos förbundsstyrelser beslutade i januari att göra en förstudie om ett samgående. Förstudien har gjorts av Hans Öhlund och har presenterats i dag.
Hans Öhlund har tittat på om ett gemensamt förbund blir starkare ekonomiskt, kan ge bättre service och utöva större påverkan. Målet ska vara att medlemmarna kan ”få mer fackförening för pengarna”. Både Fastighets och Seko tycker att förstudien visar flera positiva delar.

I dag har respektive förbund bestämt att ta upp diskussionerna igen efter sommaren.
– Båda styrelserna tycker att detta är en strategiskt viktig fråga och är positivt inställda till inriktningen. Efter sommaren kommer vi att ta en diskussion i respektive förbundsstyrelse. Då beslutar vi om vi ska  starta en utredning om samgående, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Ett definitivt beslut om att slå ihop de två förbunden ska sedan fattas av respektive förbunds kongress. Nästa ordinarie kongress för Fastighets hålls 2018.
Fastighets har cirka 30 000 medlemmar inom bland annat fastighetsbranschen, städ, fönsterputs, och sanering. Seko har drygt 120 000 medlemmar i sektorer som tåg, post, försvar och sjöfart. Båda förbunden ingår i det fackliga samarbetet 6F tillsammans med Byggnads, Elektrikerna och Målarna.

Senast det var aktuellt att slå ihop Fastighets med andra förbund var för drygt tio år sedan. Då hade Fastighets, Byggnads, Elektrikerna och Målarna kommit långt med sina planer. Byggnads hoppade dock av i utredningens slutskede januari 2006. Tre år senare bildades i stället 6F. I början ingick även Transport i 6F samarbetet.

Läs också Fastighets + Seko = sant?